Archives of Environmental Protection VOL 30 2/2004

 • Zależność intensywności zapachu od stężenia odorantów - Joanna Kośmider, Monika Sosialuk ... 3
 • Badania dotyczące użycia ditlenku chloru i ozonu do usuwania toksyn sinicowych w systemie wodociągowym Sulejów - Łódź - Andrzej K.M. Kabziński, Helena Grabowska, Jerzy Cyran, Renata Juszczak, Józef Dziegieć, Alicja Zawadzka, Dominik Szczukocki, Konrad Szczytowski ... 17
 • Znaczenie alkaliczności koagulantów glinowych w intensyfikacji agresywności kwasowęglowej wody - Marta Rak, Maria Świderska-Bróż ... 39
 • Ocena stanu czystości rzeki Białej ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń pestycydowych i biogennych - Katarzyna Ignatowicz ... 51
 • Jednoczesne oznaczanie jonów azotynowych i siarczanowych w próbkach wody deszczowej - Rajmund Michalski ... 61
 • Analiza korelacji i regresji pomiędzy zawartością metali ciężkich w glebach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego a ich podatnością magnetyczną - Jarosław Zawadzki, Tadeusz Magiera, Zygmunt Strzyszcz ... 71
 • Dynamika sorpcji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych przez glebę w pobliżu dróg o dużym natężeniu ruchu komunikacyjnego - Mariusz Kluska ... 83
 • Wpływ przepracowanego oleju silnikowego na wybrane rośliny w początkowym okresie wzrostu - Anna Małachowska-Jutsz, Korneliusz Miksch ... 95
 • Wpływ mikoryzy na poprawę wzrostu roślin w glebie silnie zanieczyszczonej metalami ciężkimi - Anna Kiepas-Kokot, Anna Iwaniuk ... 107
 • The Influence of the Doses of Waste Activated Sludge on the Content of PAHs in the Ryegrass and Soil - Stanisław Kalembasa, Beata Wiśniewska, Mariusz Kluska ... 115
 • Impact of Woodland Islands on Species Richness in Jaworzno Town and Problem of Their Conservation - Damian Chmura ... 121
 • Zawartość 137Cs w mięśniach dzików - Dariusz Jaworek, Jan Wiśniewski  ... 131

Contact

Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences in Zabrze

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20