Archives of Environmental Protection VOL 30 3/2004

 • Wykorzystanie mikrofauny saprobiontów do bioindykacji jakości ścieków w systemach kanalizacyjnych - Grzegorz Łagód, Jacek Malicki, Agnieszka Montusiewicz, Mariola Chomczyńska ... 3
 • Pionowe rozmieszczenie drobnoustrojów wskaźnikowych oraz stosunki termiczno-tlenowe w wodzie pelagialu i profundalu jeziora Wigry - Ewa Korzeniewska, Anna Gotkowska-Płachta ... 13
 • Assessment of Pollution by Heavy Metals and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons of Surface Water in Kampinos National Park - Krystyna Oprządek, Krystyna Syrocka, Mariusz Kluska, Wojciech Kroszczyński, Witold Zalewski ... 27
 • Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w roślinach uprawianych na glebach użyźnionych zróżnicowanymi dawkami osadów ściekowych - Patryk Oleszczuk, Stanisław Baran ... 35
 • Ocena zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi metodą ekstrakcji pojedynczej z zastosowaniem HCl, HNO3, i CH3COOH jako eluentów - Agnieszka Moćko, Witold Wacławek ... 51
 • Vegetation of the "Żabie Doły" Area (Bytom) Covering the Wastelands of Zinc-Lead Industry - Agnieszka Kompała, Agnieszka Błońska, Gabriela Woźniak ... 59
 • Vegetation of Trzebinia Town in Conditions of Strong Human Impact. I. Vascular Flora - Alicja Suder, Stanisław Cabała ...77
 • Vegetation of Trzebinia Town in Conditions of Strong Human Impact. II. Aquatic and mire communities - Stanisław Cabała, Alicja Suder ... 105
 • Udział Impatiens parviflora Dc. w zbiorowiskach leśnych Wyżyny Śląskiej i Płaskowyżu Głubczyckiego - Damian Chmura, Anna Orczewska ... 117
 • Zmiany stężeń O3, H2O, NO2, i SO2 w powietrzu podczas epizodów chmurowych - Jerzy Zwoździak, Anna Zwoździak, Grażyna Kmieć, Izabela Sówka ... 137
 • Warunki termiczno-tlenowe jeziora Ińsko - Jan Trojanowski, Agnieszka Parzych ... 147
 • Aktywność enzymatyczna jako wskaźnik rekultywacji gleby na terenie po otworowej eksploatacji siarki - Elżbieta Jolanta Bielińska, Anna Słowińska-Jurkiewicz ... 161
 • Określenie stopnia zanieczyszczenia azotanami(V) i metalami ciężkimi anatomicznych części warzyw pochodzących z ogrodów działkowych Otmuchowa (województwo opolskie) - Agnieszka Jagiełło, Marta Bożym, Witold Wacławek  ... 171

Contact

Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences in Zabrze

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20