poniedziałek, 09 stycznia 2023 08:47

Komunikat Prezesa Polskiej Akademii Nauk

 

Uprzejmie informujemy,  że Zgromadzenie Ogólne PAN w dniu 8 grudnia 2022  r. na 148. sesji wybrało pracownika naszego Instytutu, Prof. dr hab. inż. Czesławę Rosik-Dulewską, czł. rzecz. PAN, na członka Komisji do Spraw Etyki w Nauce na kadencję 2023- 2026.

Komisja ds. etyki w nauce działa przy Polskiej Akademii Nauk. Komisja wyraża opinie w sprawach dotyczących naruszeń zasad etyki w nauce przez pracowników uczelni, jednostek naukowych Akademii oraz instytutów badawczych (w szczególności w postępowaniach prowadzonych przez komisje dyscyplinarne).

Kontakt

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20