poniedziałek, 30 stycznia 2023 13:22

Odwiedziny naukowców z Korei Południowej

 

27 stycznia 2023 roku IPIŚ PAN odwiedzili Prof. Sang-Ho Nam, który kieruje Plasma Spectroscopy Center w Mokpo National University  oraz Prof. Yonghoon Lee. 

Wizyta miała na celu wymianę doświadczeń i rozpoczęcie współpracy między dr hab. Magdaleną Jabłońską-Czapla, prof. IPIS PAN a naukowcami z Korei Południowej.
Kontakt

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20