czwartek, 13 czerwca 2024 06:46

PoLaRecCE - Nowy projekt w ramach programu INTERREG Europa Środkowa 2021-2027

W dniu 1 czerwca 2024 w Instytucie rozpoczęła się realizacja projektu PoLaRecCE – New chance for Polluted Lands: Recovery of agricultural soil function by non-food farming and adapted soil management at degraded sites (Nowa szansa dla zanieczyszczonych terenów: Przywrócenie funkcji produkcyjnej gleby poprzez prowadzenie rolnictwa niespożywczego i wypracowanie strategii zarzadzania glebami na terenach zdegradowanych).

Instytut jest koordynatorem projektu, realizowanego w Zakładzie Magnetyzmu Środowiska i Rekultywacji. W projekcie uczestniczy 10 partnerów z 6 krajów Europy Środkowej. Całkowity budżet projektu wynosi 1.765.700 €.

 

Strona projektu: https://www.interreg-central.eu/projects/polarecce 

Kontakt

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20