Dane pomiarowe

Obecnie monitoring jakości powietrza stacji Zabrze prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Stacja na terenie IPIŚ PAN funkcjonuje od kwietnia 2004 r., wcześniej pomiary prowadzone były w stacji zlokalizowanej w parku im. Tadeusza Kościuszki, gdzie w 1993 roku uruchomiono automatyczną stację pomiarową w ramach wdrażania programu Strategia Zarządzania Środowiskiem – kształtowanie jakości powietrza wspomaganego przez Bank Światowy.

 

Szczegółowe informacje o stacji GIOŚ w Zabrzu, przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 34:

Kod krajowy:     SlZabSkloCur

Kod międzynarodowy:  PL0242A

Strefa:  Aglomeracja Górnośląska

Nazwa stacji:     Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej

Adres:  Zabrze , ul. M. Skłodowskiej-Curie 34

Współrzędne  geograficzne (WGS84):    Φ 50,3165 λ 18,772375

 

Bieżące dane pomiarowe oraz dane historyczne dostępne są na stronie GIOŚ

Stacja monitoringu powietrza GIOŚ

IPIŚ PAN, Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34

12 lipca 2024, 19:00
ogólny indeks
jakości powietrza
Dobry
index
SO2
Bardzo dobry
index
NO2
Bardzo dobry
index
O3
Dobry
index pyłu
PM10
Bardzo dobry

Kontakt

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20