Dane pomiarowe

Obecnie monitoring jakości powietrza stacji Zabrze prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Stacja na terenie IPIŚ PAN funkcjonuje od kwietnia 2004 r., wcześniej pomiary prowadzone były w stacji zlokalizowanej w parku im. Tadeusza Kościuszki, gdzie w 1993 roku uruchomiono automatyczną stację pomiarową w ramach wdrażania programu Strategia Zarządzania Środowiskiem – kształtowanie jakości powietrza wspomaganego przez Bank Światowy.

 

Szczegółowe informacje o stacji GIOŚ w Zabrzu, przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 34:

Kod krajowy:     SlZabSkloCur

Kod międzynarodowy:  PL0242A

Strefa:  Aglomeracja Górnośląska

Nazwa stacji:     Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej

Adres:  Zabrze , ul. M. Skłodowskiej-Curie 34

Współrzędne  geograficzne (WGS84):    Φ 50,3165 λ 18,772375

 

Bieżące dane pomiarowe oraz dane historyczne dostępne są na stronie GIOŚ

Stacja monitoringu powietrza GIOŚ

IPIŚ PAN, Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34

10 grudnia 2023, 16:00
ogólny indeks
jakości powietrza
Dobry
index
SO2
Bardzo dobry
index
NO2
Bardzo dobry
index
O3
Bardzo dobry
index pyłu
PM10
Dobry

Wykres czystości powietrza

Kontakt

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20