Dyrekcja

DYREKTOR

dr hab. Piotr Czechowski

 

 

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. OGÓLNYCH

dr inż. Sebastian Stefaniak

Kontakt

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20