O Instytucie

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk jest najstarszą w Polsce placówką naukową prowadząca w sposób kompleksowy badania podstawowe i stosowane dotyczące inżynierii środowiska obejmujące zagadnienia techniczne, przyrodnicze, przestrzenne i prawno – ekonomiczne. Instytut posiada ponad 60 lat doświadczenia w badaniach naukowych i aplikacyjnych.

Aktualnie działalność Instytutu skoncentrowana jest na następujących kierunkach:

  • analiza zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia,
  • emisja przemysłowa, komunalna i komunikacyjna zanieczyszczeń do powietrza,
  • przeciwdziałanie eutrofizacji zbiorników wodnych,
  • zanieczyszczenie wód powierzchniowych substancjami biogennymi i priorytetowymi,
  • zastosowanie magnetometrii w badaniach środowiskowych,
  • zanieczyszczenie powierzchni gleb metalami ciężkimi i związkami organicznymi,
  • technologie przetwarzania odpadów,
  • usuwanie zanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych metodami sorpcji z wykorzystaniem surowców naturalnych i odpadowych.

Kontakt

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20