Rada Naukowa

INSTYTUTU PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
W KADENCJI 2023–2026

 

Przewodnicząca Rady Naukowej

Prof. dr hab. inż. Czesława ROSIK-DULEWSKA – Członek Rzeczywisty PAN

 

Zastępcy Przewodniczącej

Dr hab. Iwona SZWACH, prof. ICSO

Prof. dr hab. inż. Marek KOWALCZUK

 

Sekretarz

Dr Małgorzata WAWER-LISZKA

 

Profesorowie reprezentujący Wydział III i IV PAN

Prof. dr hab. inż. Józef DUBIŃSKI – Członek Rzeczywisty PAN

Prof. dr hab. inż. Mieczysław ŁAPKOWSKI – Członek Korespondent PAN

 

Samodzielni pracownicy naukowi spoza IPIŚ PAN

Dr hab. inż. Tomasz CHMIELNIAK, prof. AGH

Prof. dr hab. inż. Mariusz DUDZIAK

Prof. dr hab. inż. Wojciech FRANUS

Prof. dr hab. inż. Krzysztof GALOS

Prof. dr hab. Janusz JANECZEK

Prof. dr hab. inż. Katarzyna JUDA-REZLER †

Prof. dr hab. inż. Anna KARCZEWSKA

Prof. dr hab. Ewa KMIECIK

Prof. dr hab. inż. Marek KOWALCZUK

Prof. dr hab. Leszek MARYNOWSKI - Członek Korespondent PAN

Dr hab. Aleksander PIETRUCZUK, prof. GIF PAN

Dr hab. n. med. Tomasz RUTKOWSKI

Prof. dr hab. Mariusz RZĘTAŁA

Dr hab. inż. Izabela SÓWKA, prof. PWr

Dr hab. Iwona SZWACH, prof. ICSO

Prof. dr hab. inż. Maria WŁODARCZYK-MAKUŁA

 

Samodzielni pracownicy naukowi zatrudnieni w IPIŚ PAN w pełnym wymiarze czasu

Prof. dr hab. inż. Michał BODZEK

Dr hab. Magdalena JABŁOŃSKA-CZAPLA, prof. IPIŚ PAN

Prof. dr hab. inż. Marianna CZAPLICKA

Prof. dr hab. inż. Czesława ROSIK-DULEWSKA – Członek Rzeczywisty PAN

Prof. dr hab. inż. Joanna KYZIOŁ-KOMOSIŃSKA

Dr hab. inż. Maciej KOSTECKI, prof. IPIŚ PAN

Prof. dr hab. Tadeusz MAGIERA

Prof. dr hab. Rajmund MICHALSKI

Prof. dr hab. inż. Irena TWARDOWSKA

 

Pracownicy IPIŚ PAN z grupy asystentów i adiunktów zatrudnieni w IPIŚ PAN w pełnym wymiarze czasu

Dr Barbara BŁASZCZAK

Dr inż. Agnieszka DZIENISZEWSKA

Dr inż. Patrycja ROGULA-KOPIEC

Dr Małgorzata WAWER-LISZKA

 

Kontakt

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20