Usługi rynkowe

Instytut w ramach swojej działalności świadczy usługi rynkowe dla przedsiębiorstw, podmiotów administracji publicznej oraz jednostek samorządowych.

Przy współpracy z jednostkami gospodarczymi, biurami projektowymi oraz instytucjami administracji, Instytut realizuje prace badawczo - wdrożeniowe m.in. w zakresie:

  • Monitoringu wybranych substancji zanieczyszczających w powietrzu (Hg, PM1, PM2.5, VOC, OC/EC), kalibracji i interkalibracji mierników.
  • Wdrażania nowych technik monitorowania emisji i imisji substancji do atmosfery.
  • Badań, pomiarów i ekspertyz dla potrzeb procesów inwestycyjnych i bieżącej działalności instalacji przemysłowych.
  • Technologii ochrony poszczególnych elementów środowiska.
  • Opracowania dokumentacji dla potrzeb decyzji środowiskowych dla instalacji.
  • Badań stanu poszczególnych komponentów środowiska.
  • Wytycznych w zakresie gospodarki odpadami.
  • Kompleksowych ocen oddziaływania inwestycji na środowisko.
  • Projektowania rekultywacji składowisk oraz terenów poprzemysłowych.
  • Wpływu procesu rekultywacji ekosystemów limnicznych na jakość zasobów wodnych.

Kontakt

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20