PROJEKT NCN (NR.: 2011/01/N/ST10/07548)

Wykorzystanie magnetometrii w celu określenia wpływu podłoża geologicznego na skałę macierzystą w oparciu o ich właściwości magnetyczne i geochemiczne

Kierownik: dr Marcin Szuszkiewicz

Projekt zakończony

Figura 1. Fotografie profili glebowych wytworzonych z różnych skał.

Figura 2. Graficzne przedstawienie przedmiotu badań.

Praca miała charakter badań podstawowych (i.e. badań eksperymentalno-teoretycznych), podjętych w celu zdobycia nowej wiedzy na temat właściwości magnetycznych i geochemicznych gleb.

W ramach projektu zbadano zakres zmienności i porównano właściwości magnetyczne oraz geochemiczne profili glebowych wytworzonych z różnych utworów geologicznych (skały osadowe, magmowe i metamorficzne). Określono naturalne (referencyjne) wartości podatności magnetycznej oraz zawartości wybranych pierwiastków dla badanych skał. Dodatkowo, uzyskano charakterystykę magnetyczno-mineralogiczną oraz kluczowe informacje dotyczące przydatności parametrów magnetycznych i geochemicznych (pierwotnych i wtórnych oraz podstawowych i złożonych), które umożliwiają dywersyfikację pochodzenia (geo-, pedo- i technogenicznego) sygnału magnetycznego i geochemicznego w profilach glebowych.

Wykonane w ramach projektu badania wskazały nowe możliwości stosowania magnetometrii glebowej, jako skutecznego narzędzia w analizach środowiskowych. W szczególności na terenach potencjalnie narażonych na zanieczyszczenie (tereny przemysłowo-miejskie) oraz na obszarach o zróżnicowanym (pod względem właściwości magnetycznych i geochemicznych) podłożu skalnym (poziom R). Ponadto, uwydatnione zostały potencjalne ograniczenia przy wykorzystaniu środowiskowych parametrów magnetycznych do dywersyfikacji pochodzenia sygnału magnetycznego, na przykład, w wyniku występowania zjawiska maskowania magnetycznego.

Kontakt

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20