Prace na rzecz środowiska

Monitoring stanu wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie Odzysku Węgla na składowisku KWK "Dębieńsko" w Czerwionce – Leszczyny.

Kierownik: prof. dr hab. inż., prof. zwycz. Irena Twardowska

Projekt zakończony

Kontakt

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20