POl-Nor/205627/55/2013

Mobilność form specjalnych arsenu, antymonu i chromu w wybranych ekosystemach rzek Górnego Śląska - MoSpeSil

Kierownik: dr hab. Magdalena Jabłońska-Czapla, Prof. IPIS PAN

Projekt zakończony

Kontakt

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20