Przewody w toku

Przewody doktorskie w toku: 

Doktorant

Temat Promotor

Data
wszczęcia
postępowania

 Streszczenie  
 Recenzje  
           

 

Doktorant

Temat Promotor

Data
wszczęcia
przewodu

 Streszczenie  
 Recenzje  
mgr inż. Katarzyna Nocoń "Nieorganiczne formy specjacyjne chromu i arsenu we frakcjach granulometrycznych miejskiego aerozolu atmosferycznego" dr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska 22.03.2019    

 

Przewody doktorskie zakończone:

Doktorant Temat Promotor

Data
wszczęcia
przewodu

 Streszczenie 
 Recenzje 
mgr inż. Agnieszka Dzieniszewska „Wykorzystanie biolitów i innych substancji bogatych w materię organiczną do usuwania barwników z wód i ścieków metodami sorpcji” prof. dr hab. inż. Joanna Kyzioł-Komosińska  20.02.2018  Streszczenie Recenzja 1
Recenzja 2
mgr Ewa Miszczak "Wpływ depozycji zanieczyszczeń na zawartość i ruchliwość potencjalnie toksycznych pierwiasyków w torfach i glebach" prof. dr hab. inż. Irena Twardowska  22.03.2019  Streszczenie Recenzja 1
Recenzja 2
mgr inż. Katarzyna Janoszka „Sezonowa zmienność stężeń markerów spalania biomasy i węgla organicznego w wybranych frakcjach pyłu atmosferycznego" prof. dr hab. inż Marianna Czaplicka 14.06.2023 Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2 Recenzja 3

 

 

Kontakt

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20