Wydawnictwo

ISSN 2083-4772
eISSN 2083-4810

Archiwum Ochrony Środowiska jest najstarszym polskim czasopismem naukowym o zasięgu międzynarodowym, publikującym artykuły z zakresu inżynierii i ochrony środowiska. Kwartalnik wydawany jest przez Instytut Inżynierii Środowiska PAN od 1975 roku. Czasopismo stało się forum wymiany poglądów i idei pomiędzy naukowcami. Na stałe wpisała się w życie naukowe w kraju i za granicą. Kwartalnik publikuje wyniki badań i dociekań naukowych najlepszych specjalistów, stając się tym samym ważnym filarem nauki. Czasopismo ułatwia lepsze zrozumienie zagrożeń środowiskowych dla człowieka i ekosystemów, a także ukazuje metody ich analizy oraz trendy w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań minimalizujących te zagrożenia.

Prawa autorskie do wszelkich artykułów w otwartym dostępie opublikowanych w czasopiśmie Archiwum Ochrony Środowiska wydawanym przez Polską Akademię Nauk przysługują autorowi(-om). Autorzy udzielają Polskiej Akademii Nauk licencji na publikację artykułu i identyfikują się jako pierwotny wydawca. Autorzy przyznają także każdemu użytkownikowi prawo do swobodnego korzystania z artykułu, pod warunkiem zachowania jego integralności i zidentyfikowania jego oryginalnych autorów, szczegółów cytatu i wydawcy. Międzynarodowa licencja publiczna Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) formalizuje te i inne warunki publikowania artykułów.

Zespół redakcyjny Archiwum Ochrony Środowiska realizuje politykę otwartego dostępu publikując materiały w formie tzw. Złotego Otwartego Dostępu oraz zachęca autorów do umieszczania artykułów opublikowanych w czasopiśmie w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy), pod warunkiem podania linku do strony internetowej czasopisma.

Dla artykułów opublikowanych wcześniej przed rokiem 2021 obowiązują zasady odmienne od powyższych. W sumie dostęp do tych artykułów jest wolny od opłat i innych ograniczeń dostępu. O zgodę na wykorzystanie tekstów opublikowanych w tym czasopiśmie można ubiegać się bezpośrednio u Redakcji, pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Czasopismo jest indeksowane przez usługi Clarivate Analytics (Biological Abstract, BIOSIS Previews) i posiada współczynnik IF (czerwiec 2023) na poziomie 1,5.

CiteScore 2022: 2.9

SCImago Journal Rank (SJR) 2022: 0.351

Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2022: 0.485

W kwartalniku publikowane są przede wszystkim oryginalne prace badawcze dotyczące takich zagadnień jak:

  • Ocena jakości powietrza, ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza oraz jego oczyszczanie;
  • Oczyszczanie oraz przeróbka ścieków;
  • Ochrona i remediacja gleb;
  • Hydrologia i ocena jakości wody, oczyszczanie wód;
  • Gospodarka odpadami;
  • Odnawianie ekosystemów, toksykologia i równowaga w środowisku;
  • Przemiany i transport zanieczyszczeń organicznych w środowisku;
  • Przemiany i transport zanieczyszczeń nieorganicznych w środowisku;
  • Techniki pomiarowe stosowane w inżynierii i monitoringu środowiska;
  • Inne zagadnienia wiążące się bezpośrednio z inżynierią i ochroną środowiska.

 

Redakcja

Czesława Rosik-Dulewska
Redaktor naczelna
prof. dr hab. inż., czl.rzeczywisty PAN
+48 32 271 64 81, wew. 211
+48 607 199 490
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Odnośnik do strony ORCID Odnośnik do strony PBN Odnośnik do strony Scopus

Kontakt

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20