Czesława Rosik-Dulewska

Czesława Rosik-Dulewska
prof. dr hab. inż., czl.rzeczywisty PAN
+48 32 271 64 81, wew. 211
+48 607 199 490
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Odnośnik do strony ORCID Odnośnik do strony PBN Odnośnik do strony Scopus

FUNKCJE W NAUCE

Członek rzeczywisty PAN od 2021 (członek wydz. IV PAN nauki techniczne)

Członek korespondent PAN od 2016 (członek wydz. IV PAN nauki techniczne)

Zastępca  Przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN od 2019 r.

Członek Prezydium Oddziału PAN Katowice od 2019

Członek Komisji Rewizyjnej PAN od 2019

 • 2001-2012 - dyrektor Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, obecnie profesor w IPIŚ PAN
 • od 2002 r. do IX 2018 r. - kierownik Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi/od 2018 Dyrektor Instytutu Ochrony i Kształtowania Środowiska/ Kierownik Katedry Gospodarki Odpadami i Ściekami na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego
 • od 1996 r. członek Komitetu Inżynierii Środowiska PAN,  2007-2015  - 2 kadencje przewodnicząca, w pozostałych kadencjach i obecnej 2016-2019 członek Prezydium
 • Członek European Academy of Science and Arts od 2021

Dyscyplina/Specjalność naukowa:

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka / technologie w gospodarce odpadami, ochrona powierzchni Ziemi

Członkostwo i funkcje w organizacjach zawodowych i naukowych (wybrane):

Rady Naukowe

 • Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN  Zabrze (od 1993 do nadal, od 2015 –Przewodnicząca )
 • Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Kraków (d 1996 do nadal)
 • Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN  Zabrze (od 1993 do nadal, od 2015 –Przewodnicząca )
 • Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Kraków (d 1996 do nadal)
 • Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Kraków  (od 2019)
 • Instytut Maszyn Przepływowych PAN  (od 2019)
 • Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach (od 2003 do nadal, od 2017-2022 przewodnicząca)
 • Instytutu Ekologii Terenów Poprzemysłowych w Katowicach (od 2008, od 2017 przewodnicząca )
 • Śląskiego Środowiskowego Studium Doktoranckiego (2002 do nadal)
 • Studium Doktoranckiego  Przyrodniczo ‑Technicznego UO Opole ( od 2012)
 • Rada Wydziału Przyrodniczo ‑Technicznego UO (1993 do nadal)
 • Członek Senatu UO 2017-2020
 • Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach (od 2003, od 2017 przewodnicząca)
 • Instytutu Ekologii Terenów Poprzemysłowych w Katowicach (od 2008, od 2017 przewodnicząca )
 • Śląskiego Środowiskowego Studium Doktoranckiego (2002 do nadal)
 • Studium Doktoranckiego  Przyrodniczo ‑Technicznego UO Opole ( od 2012)
 • Rada Wydziału Przyrodniczo ‑Technicznego UO (1993 do nadal)

Komitety Redakcyjne czasopism naukowych – funkcja

 • Seria monografii Prace i Studia (ed.IPIŚ PAN) Redaktor Naczelny (od 2004)
 • Archiwum Ochrony Środowiska - Archives of Environmental Protection od 2004 r.  Redaktor Naczelny, lista filadelfijska, IF 1,12 (za 2018)
 • Seria monografii Studia Inżynierii Środowiska  wyd. przez Komitet Inżynierii Środowiska PAN (członek od 2002 do nadal)
 • Rocznik Ochrona Środowiska wyd. KoszalinRedaktor Działowy - od 2012 lista filadelfijska 
 • Ochrona i Inżynieria Środowiska (kwartalnik) wyd. przez Polit. Częstochowską, pod patronatem Komitetu Inżynierii Środowiska PAN (od 2002 do nadal) lista MNISW
 • Inżynieria Ekologiczna wyd. PTIE (od 2003 do nadal) lista MNISW
 • Journal of Ecological Engineering  lista MNISW
 • Journal of Sustainable Mining  wyd. GIG Katowice lista MNISW
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” (od 2009) lista MNISW
 • Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture(p-ISSN 2300-5130), (e-ISSN 2300-8903) wyd. Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej lista MNISW
 • Wydawnictwa  Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach (od 2006 członek)
 • Environmental Engineering Series – wyd. Taylor and Francis (od 2021)

Ponadto przedstawiciel PAN w:

 • Komitecie Narodowym ds. współpracy z Euro-CASE kadencji 2015-2018
 • Standing Committee for Life, Earth and Environmental Science (LESC) in European Science Foundation do 2014 
 • Międzyresortowym Komitecie sterującym (Biała Księga Komisji Europejskiej) sektorowe strategie adaptacji do zmian klimatu do 2016
 • Komitecie Narodowym ds. współpracy z Europejską Fundacją Nauki 2011-2014 (Prezes PAN) 

została także m.in.

 • członek Zespołu ds. rozwoju Bazy Ekspertów NCBiR  2. Kadencje (do 2018)
 • powołana rozp. MNiSW -  Zespół interdyscyplinarny do spraw Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej – członek do 2017
 • powoływana do wielu innych gremiów naukowych, w tym do paneli ekspertów w NCN,  NCBiR, PKA, UKA   

DOROBEK NAUKOWY - ponad 265 pozycji opublikowanych

 • 13 monografii (autorskie i we współautorstwie), w tym monografia Podstawy gospodarki odpadami, która doczekała się aż 6 wydań (+ dodruki) w PWN (każde wydanie uaktualniane w ok. 30%);
 • 187 oryginalnych prac naukowych opublikowanych w czasopismach zagranicznych i krajowych, w tym w bazie JCR 63 z listy filadelfijskiej, m.in. w: Tabaco Control, Water Air and Soil Pollution, Chemosphere, Ecological Engineering, Przemysł Chemiczny, Polish Journal of Environmental Studies, Organohalogen Compounds, Archives of Environmental Protection,  Environmental Engineering, Ecological Chemistry and Engineering, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Polish Journal of Chemical Technology.
 • Jednoautorski Patent nr P.392824 wynalazku pt.: Układ odzysku ciepła odpadowego wód zrzutowych z energetyki.

KSZTAŁCENIE KADRY NAUKOWEJ, RECENZJE I DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 • Promocja:  4 doktorów nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Środowiska (+4 w trakcie) ok. 200 inżynierów i magistrów Ochrony  Środowiska;
  • Recenzje: 30 rozpraw doktorskich (w tym 26 dla n. techn. dysc. Inżynieria Środowiska), 39 pozycji dorobku i rozpraw habilitacyjnych (w tym 26 dla n. techn. dysc. Inżynieria Środowiska), 19  wniosków do tytułów profesorskich dla n. techn. (dysc. Inżynieria Środowiska), 6 wniosków na stanowisko profesora ndzw., 2 na stanowisko prof. zwycz. oraz ponad 180 recenzji dla wydawnictw krajowych i zagranicznych, śr.10 recenzji/rok dla (KBN, MNiSW, NCN,NCBiR).

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • w Uniwersytecie Opolskim wykłady m.in. z przedmiotów: Technologie w gospodarce odpadami, Techniki Rekultywacji, Techniki Ochrony Gleb, Bioremediacja Gruntów, Technologie Bioenergetyczne
 • w Śląskim Środowiskowym Studium Doktoranckim: kierunek Inżynieria Środowiska (od 2003 do nadal) i  kierunek  Zrównoważone Technologie Energetyczne i Środowiskowe - tematyka wykładów: Technologie w gospodarce odpadami (od 2015 ); Studium Doktoranckie Uniwersytetu Opolskiego – Kierunek Biologia  - tematyka wykładów Ochrona Środowiska – wybrane zagadnienia;  Studium Doktoranckie wydz. Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1996-1998, tematyka wykładów: Technologie w gospodarce odpadami.

INNE RODZAJE DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ, w tym m.in.

Komisje:

 • Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami O/PAN Katowice  od 1997 do nadal – członek
 • Wojewódzka (woj. Śląskie) Komisja ds. Ocen oddziaływania na środowisko - członek od 2003  do nadal
 • Komisja egzaminacyjna ds. przeprowadzania egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami  przy Wojewodzie/Marszałku  Opolskim  od 2002 r. - do nadal przewodnicząca
 • Ekspert Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej  od 2006 r.
 • Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej  od 2009 r.
 • Komitet Konsultacyjny projektu LIFE COGENERATION PL  realizowanego dla potrzeb gospodarki odpadami regionu (i nie tylko) ; współfinansowany ze  środków UE, NFOŚ i GW.

NAJWAŻNIEJSZE ODZNACZENIA, w tym m.in.:

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 2011
 • Medal Edukacji Narodowej 2010
 • Zloty Krzyż Zasługi
 • Srebrny Krzyż Zasługi
 • Złota Odznaka za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1996r.
 • 8-krotnie nagrody I i II stopnia JM Rektora UO
 • Statuetka OPOLSKA OZE w kategorii Działalność na rzecz Promocji Ekoenergetyki Certyfikat Kapituły Opolskiej Nagrody w dziedzinie OZE - 2014.
 • Medal za zasługi dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji UP we Wrocławiu 2018 r.

Prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska- wybrany dorobek publikacyjny

Mononografie

 1. Rosik-Dulewska Cz.: Wpływ podgrzewania gleby na zmianę  jej  właściwości  oraz  na plonowanie warzyw uprawianych w tunelach foliowych. Praca habilitacyjna. Wyd. Ossolineum IPIŚ PAN, Prace i Studia nr 41, ss. 135, 1992.
 2. Rosik-Dulewska Cz. : Podstawy gospodarki odpadami. Wyd. Ekoinżynieria, ss. 302,
 3. Rosik-Dulewska Cz. : Podstawy gospodarki odpadami. Wyd. PWN, ss. 304, 
 4. Rosik-Dulewska Cz. : Podstawy gospodarki odpadami. Wyd. II Poprawione i uzupełnione PWN, ss. 306,
 5. Rosik-Dulewska Cz.  Podstawy Gospodarki odpadami. Wyd. III Uaktualnione. 2005, 2006 r. Ss. 342
 6. Rosik-Dulewska Cz.  Podstawy Gospodarki odpadami. Wyd. IV nowe uaktualnione. 2007 r. Ss. 358
 7. Rosik-Dulewska Cz., Głowacki M.: Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych. Praca zbiorowa. Opole 2007, str 300.
 8. Rosik-Dulewska Cz. Kusza G. Budowa bloków 5 i 6 w PGE Elektrowni Opole SA - aspekty gospodarcze, środowiskowe i społeczne. 2009 r.
 9. Rosik-Dulewska Cz. Podstawy gospodarki odpadami. V zaktualizowane (w ok.30%)  PWN ss. 377, 2010/2011
 10. Rosik-Dulewska Cz. , Kostecki M.: Inżynieria Środowiska stan obecny i perspektywy rozwoju. Seria Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN. Wyd. IPIŚ PAN- KIŚ PAN Zabrze 2011 ss. 156
 11. Rosik-Dulewska Cz. Podstawy gospodarki odpadami. VI zaktualizowane (w ok.40%)  PWN ss. 400, 2015
 12. Magdalena Jabłońska-Czapla, Czesława Rosik-Dulewska, Sebastian Szopa: Mobility of heavy metals in areas surrounding mine waste Dumas. Lambert Academia Publishing 2015 164, ISBN 9783659377464.
 13. Czesława Rosik-Dulewska,  Katarzyna Nocoń,  Urszula Karwaczyńska Wytwarzanie granulatu z komunalnych osadów ściekowych i popiołów lotnych w celu ich przyrodniczego (nawozowego) odzysku. Ed. IPIŚ PAN  2016 , ss. 187,PL ISSN 0208-4112, ISABN 978-83-60877-25-8
 14. Czesława Rosik-Dulewska, Ewelina Wikarek-Paluch: Biodostępność wybranych zanieczyszczeń w gruntach zdegradowanych chemicznie; Bioavailability of selected pollutants in chemically degraded soils. WORKS & STUDIES – PRACE I STUDIA 90 Ed. Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences

Redakcja monografii

 1. Rosik-Dulewska Cz. (red. merytoryczny): Gospodarka terenami zniszczonymi działalnością człowieka. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Zabrze 14-15 października, 1996, ss.138.  Referaty plenarne - Streszczenia referatów  IPIŚ PAN Zabrze 1996.  
 2. Rosik-Dulewska Cz. (r.ed. merytoryczny) : Gospodarka terenami zniszczonymi działalnością człowieka.  Materiały Konferencyjne  370 Wyd. IPIŚ PAN Zabrze XI 1997
 3. Rosik-Dulewska Cz. (red) Rola niekonwencjonalnych źródeł energii w ochronie środowiska i intensyfikacji upraw warzywnych. Prace i Studia, nr 58. Ss. 120. 2003. Wyd. PAN.
 4. Rosik-Dulewska Cz., Wiatkowski M. (red.), 2010 Zarządzanie kryzysowe – zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole

Rozdział w monografii

Ochrona Środowiska dla inżynierów  red. J.Krzystek/ Rozdz. Gospodarka odpadami Czesława Rosik-Dulewska, ss. 341-396 wyd. PWN 2018 r.

Publikacje

Kontakt

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20