Czesława Rosik-Dulewska

Czesława Rosik-Dulewska
prof. dr hab. inż., czl.rzeczywisty PAN
+48 32 271 64 81, wew. 211
+48 607 199 490
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Odnośnik do strony ORCID Odnośnik do strony PBN Odnośnik do strony Scopus

Funcje w nauce

Członek rzeczywisty PAN od 2021 (członek wydz. IV PAN nauki techniczne)

Członek korespondent PAN od 2016 (członek wydz. IV PAN nauki techniczne)

Członek Prezydium Oddziału PAN Katowice od 2019 do nadal

Członek European Academy of Science and Arts od 2021

Komisja do Spraw Etyki w Nauce – członek od grudnia 2022-2026

Komisja DUN PAN – członek od grudnia 2022-2026

Komitet Inżynierii Środowiska PAN, od 1996 r. członek, 2007-2015 (przewodnicząca), w pozostałych kadencjach i obecnej członek Prezydium

Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami O / PAN Katowice 

Zastępca Przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN  (2019 -2022)

Członek Komisji Rewizyjnej PAN (2019-2022)

od 2001 r. do 2012 r. - Dyrektor Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, obecnie profesor w IPIŚ PAN

od 2002 r. do 2021 r. - Kierownik Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi

od 2018 r. do 2021 r.  Dyrektor Instytutu Ochrony i Kształtowania Środowiska / Kierownik Katedry Gospodarki Odpadami i Ściekami na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego

Dyscyplina / Specjalność naukowa

 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 
 • technologie w gospodarce odpadami, ochrona powierzchni Ziemi

Członkostwo i funkcje w organizacjach zawodowych i naukowych (wybrane)

Rady Naukowe

 • Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN Zabrze (od 1993 do nadal, od 2015 - Przewodnicząca)
 • Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach (członek od 2003 do nadal, od 2017-2022 - Przewodnicząca)
 • Instytutu Ekologii Terenów Poprzemysłowych w Katowicach (od 2008-2012, od 2017 do nadal - Przewodnicząca)

Członek:

 • Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Kraków (od 1996 do nadal)
 • Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Kraków (od 2019)
 • Instytut Maszyn Przepływowych PAN (od 2019)
 • Śląskiego Środowiskowego Studium Doktoranckiego (2002 do nadal)
 • Studium Doktoranckiego Przyrodniczo‑Technicznego UO Opole (2012-2021)
 • Rada Wydziału Przyrodniczo‑Technicznego UO (1993-2021)
 • Członek Senatu UO 2017-2020

Udział w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych

Międzynarodowych

 • Environmental Engineering Series – wyd. Taylor and Francis od 2021 r.
 • Archives of Environmental Protection od 2004 r. Redaktor Naczelna, w bazie JCR
 • Annual Set The Environment Protection/Rocznik Ochrona Środowiska, - w bazie JCR
 • Journal of Sustainable Mining – od 2006, w bazie JCR od 2023
 • Journal of Ecological Engineering w bazie JCR

Krajowych

 • Seria monografii Prace i Studia” wyd. IPIŚ PAN – Redaktor Naczelna od 2004 r.

Członek - Komitet Redakcyjny

 • seria monografii „Studia Inżynierii Środowiska” wyd. przez Komitet Inżynierii Środowiska PAN - od 2002 do nadal,
 • Rada Naukowa ds. Wydawnictw GIG – od 2006,
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - wyd. WUG od 2009,
 • JCEEA Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Polit. Rzeszowskiej - od 2014,
 • Polish Journal for Sustainable Development (Pol. J. Sust. Dev.)
 • Ochrona i Inżynieria Środowiska przez Politechnikę Częstochowską - od 2002 wyd. do 2020

Przedstawiciel PAN:

 • Komitecie Narodowym ds. współpracy z Euro-CASE kadencji 2015-2018
 • Standing Committee for Life, Earth and Environmental Science (LESC) in European Science Foundation do 2014 
 • Międzyresortowym Komitecie sterującym (Biała Księga Komisji Europejskiej) sektorowe strategie adaptacji do zmian klimatu do 2016
 • Komitecie Narodowym ds. współpracy z Europejską Fundacją Nauki 2011-2014 (Prezes PAN) 

Inne

 • Zespół ds. rozwoju Bazy Ekspertów NCBiR  2. Członek kadencji (do 2018)
 • Zespół interdyscyplinarny do spraw Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej – członek powołana rozp. MNiSW -  członek do 2017
 • Członek gremiów naukowych, w tym do paneli ekspertów w NCN, NCBiR, PKA, UKA   

DOROBEK NAUKOWY - ponad 285 pozycji opublikowanych

 • 15 monografii (autorskie i we współautorstwie), w tym monografia Podstawy gospodarki odpadami, która doczekała się aż 6 wydań (+ dodruki) w PWN (każde wydanie uaktualniane w ok. 30%);
 • 187 oryginalnych prac naukowych opublikowanych w czasopismach zagranicznych i krajowych, w tym w bazie JCR 71 z listy filadelfijskiej, m.in. w: Tabaco Control, Water Air and Soil Pollution, Chemosphere, Ecological Engineering, Przemysł Chemiczny, Polish Journal of Environmental Studies, Organohalogen Compounds, Archives of Environmental Protection, Environmental Engineering, Ecological Chemistry and Engineering, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Polish Journal of Chemical Technology, Scientific reports, Land degradtion & development, Desalination and water treatment, Water air and soil pollution.
 • Jednoautorski Patent nr P.392824 wynalazku pt.: Układ odzysku ciepła odpadowego wód zrzutowych z energetyki.

KSZTAŁCENIE KADRY NAUKOWEJ, RECENZJE I DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 • Promocja: 5 doktorów nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Środowiska (+2 w trakcie) ok. 200 inżynierów i magistrów Ochrony  Środowiska;
 • Recenzje: 30 rozpraw doktorskich (w tym 26 dla n. techn. dysc. Inżynieria Środowiska), 39 pozycji dorobku i rozpraw habilitacyjnych (w tym 26 dla n. techn. dysc. Inżynieria Środowiska), 21  wniosków do tytułów profesorskich dla n. techn. (dysc. Inżynieria Środowiska), 6 wniosków na stanowisko profesora ndzw., 2 na stanowisko prof. zwycz. oraz ponad 180 recenzji dla wydawnictw krajowych i zagranicznych, śr.10 recenzji/rok dla (KBN, MNiSW, NCN,NCBiR).

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • w Uniwersytecie Opolskim wykłady (1993-2021) m.in. z przedmiotów: Technologie w gospodarce odpadami, Techniki Rekultywacji, Techniki Ochrony Gleb, Bioremediacja Gruntów, Technologie Bioenergetyczne
 • w Śląskim Środowiskowym Studium Doktoranckim: kierunek Inżynieria Środowiska (od 2003 do nadal) i kierunek  Zrównoważone Technologie Energetyczne i Środowiskowe - tematyka wykładów: Technologie w gospodarce odpadami (od 2015 ); Studium Doktoranckie Uniwersytetu Opolskiego – Kierunek Biologia  - tematyka wykładów Ochrona Środowiska - wybrane zagadnienia; Studium Doktoranckie wydz. Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1996-1998, tematyka wykładów: Technologie w gospodarce odpadami.

INNE RODZAJE DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ, w tym m.in.

Komisje:

 • Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami O/PAN Katowice od 1997 do nadal – członek
 • Wojewódzka (woj. Śląskie) Komisja ds. Ocen oddziaływania na środowisko - członek od 2003  do nadal
 • Komisja egzaminacyjna ds. przeprowadzania egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami przy Wojewodzie/Marszałku Opolskim od 2002 r. - do nadal – Przewodnicząca
 • Ekspert Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej od 2006 r.
 • Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej od 2009 r.
 • Komitet Konsultacyjny projektu LIFE COGENERATION PL realizowanego dla potrzeb gospodarki odpadami regionu (i nie tylko); współfinansowany ze  środków UE, NFOŚ i GW.

NAJWAŻNIEJSZE ODZNACZENIA, w tym m.in.:

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 2011
 • Medal Edukacji Narodowej 2010
 • Zloty Krzyż Zasługi
 • Srebrny Krzyż Zasługi
 • Złota Odznaka za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1996r.
 • 8-krotnie nagrody I i II stopnia JM Rektora UO
 • Statuetka OPOLSKA OZE w kategorii Działalność na rzecz Promocji Ekoenergetyki Certyfikat Kapituły Opolskiej Nagrody w dziedzinie OZE - 2014
 • Medal za zasługi dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji UP we Wrocławiu 2018

Prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska - wybrany dorobek publikacyjny

Mononografie

 1. Rosik-Dulewska Cz.: Wpływ podgrzewania gleby na zmianę jej właściwości oraz na plonowanie warzyw uprawianych w tunelach foliowych. Praca habilitacyjna. Wyd. Ossolineum IPIŚ PAN, Prace i Studia nr 41, ss. 135, 1992.
 2. Rosik-Dulewska Cz.: Podstawy gospodarki odpadami. Wyd. Ekoinżynieria, ss. 302,
 3. Rosik-Dulewska Cz.: Podstawy gospodarki odpadami. Wyd. PWN, ss. 304, 
 4. Rosik-Dulewska Cz.: Podstawy gospodarki odpadami. Wyd. II Poprawione i uzupełnione PWN, ss. 306,
 5. Rosik-Dulewska Cz.: Podstawy Gospodarki odpadami. Wyd. III Uaktualnione. 2005, 2006 r. Ss. 342
 6. Rosik-Dulewska Cz.: Podstawy Gospodarki odpadami. Wyd. IV nowe uaktualnione. 2007 r. Ss. 358
 7. Rosik-Dulewska Cz., Głowacki M.: Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych. Praca zbiorowa. Opole 2007, str 300.
 8. Rosik-Dulewska Cz., Kusza G. Budowa bloków 5 i 6 w PGE Elektrowni Opole SA - aspekty gospodarcze, środowiskowe i społeczne. 2009 r.
 9. Rosik-Dulewska Cz.: Podstawy gospodarki odpadami. V zaktualizowane (w ok.30%)  PWN ss. 377, 2010/2011
 10. Rosik-Dulewska Cz., Kostecki M.: Inżynieria Środowiska stan obecny i perspektywy rozwoju. Seria Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN. Wyd. IPIŚ PAN- KIŚ PAN Zabrze 2011 ss.156
 11. Rosik-Dulewska Cz.: Podstawy gospodarki odpadami. VI zaktualizowane (w ok.40%)  PWN ss. 400, 2015
 12. Jabłońska-Czapla M., Rosik-Dulewska Cz., Szopa S.: Mobility of heavy metals in areas surrounding mine waste Dumas. Lambert Academia Publishing 2015 164, ISBN 9783659377464.
 13. Rosik-Dulewska Cz., Nocoń K.,  Karwaczyńska U., Wytwarzanie granulatu z komunalnych osadów ściekowych i popiołów lotnych w celu ich przyrodniczego (nawozowego) odzysku. Ed. IPIŚ PAN 2016, ss. 187,PL ISSN 0208-4112, ISABN 978-83-60877-25-8
 14. Rosik-Dulewska Cz., Wikarek-Paluch E.: Biodostępność wybranych zanieczyszczeń w gruntach zdegradowanych chemicznie; Bioavailability of selected pollutants in chemically degraded soils. Works&Studies – PRACE I STUDIA 90 Ed. Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences
 15. Rosik-Dulewska Cz. Sekwencyjna ekstrakcja chemiczna wybranych grup odpadów według stosowanych metodyk. Works&Studies No.96 Wyd. IPIŚ PAN Zabrze 2023 ss. 301

Redakcja monografii

 1. Rosik-Dulewska Cz. (red. merytoryczny): Gospodarka terenami zniszczonymi działalnością człowieka. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Zabrze 14-15 października, 1996, ss.138.  Referaty plenarne - Streszczenia referatów  IPIŚ PAN Zabrze 1996.  
 2. Rosik-Dulewska Cz. (red. merytoryczny): Gospodarka terenami zniszczonymi działalnością człowieka.  Materiały Konferencyjne  370 Wyd. IPIŚ PAN Zabrze XI 1997
 3. Rosik-Dulewska Cz. (red.) Rola niekonwencjonalnych źródeł energii w ochronie środowiska i intensyfikacji upraw warzywnych. Prace i Studia, nr 58. Ss. 120. 2003. Wyd. PAN.
 4. Rosik-Dulewska Cz., Wiatkowski M. (red.): 2010 Zarządzanie kryzysowe – zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole

Rozdział w monografii

 1. Ochrona Środowiska dla inżynierów red. J. Krzystek. Rozdz. Gospodarka odpadami. Czesława Rosik-Dulewska, ss. 341-396 wyd. PWN 2018 r.

Publikacje

Kontakt

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20