Maciej Kostecki

Maciej Kostecki
dr hab. inż.
+48 32 271 64 81 wew. 108
+48 515 158 211
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Odnośnik do strony ORCID Odnośnik do strony PBN Odnośnik do strony Web of Science Odnośnik do strony Scopus

zainteresowania naukowe:

Stopień dr hab. uzyskałem w roku 2018, na Politechnice Lubelskiej, po przedłożeniu pracy pt.: Rekultywacja antropogenicznego zbiornika wodnego Pławniowice metodą usuwania hypolimnionu – studium limnologiczne. WORKS & STUDIES - PRACE I STUDIA IPIŚ PAN, No. 84, 1-222, 2014r.

Dyplom doktora nauk przyrodniczych uzyskałem w październiku 1980 roku na Wydziale Ochrony Wód Przed Zanieczyszczeniem Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Studium limnologiczne zbiornika zaporowego Tresna w aspekcie postępującej eutrofizacji”. Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Januszkiewicz, Recenzentami pracy byli: prof. dr hab. inż. Andrzej Grossman z Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz prof. dr hab. inż. Antoni Tadajewski z Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Dyplom magistra inżyniera rybactwa w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem uzyskałem na Wydziale Zootechnicznym – Oddział Rybactwa Śródlądowego, Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie w roku 1969. Pracę magisterską pt. „Badania hydrochemiczne dwóch wybranych jezior Grupy Legińskiej.” wykonałem w Katedrze Ochrony Wód, pod naukowym kierunkiem prof. dr hab. inż. Przemysława Olszewskiego.

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na ochronie antropogenicznych ekosystemów limnicznych, w stosunku do niektórych można użyć określenia jezior antropogenicznych. Badam funkcjonowanie antropogenicznych zbiorników wodnych w warunkach antropopresji zróżnicowanej. W szczególności wpływ antropopresji i rekultywacji na stosunki termiczno-tlenowe zbiornika, opisanie kinetyki procesów wewnątrz zbiornikowych – wzbogacania wewnętrznego, amonifikacji i denitryfikacji - kształtujących się w nowych warunkach hydrologicznych, wynikających ze zmiany sposobu odprowadzania wody ze zbiornika, ocena skuteczności zastosowanej metody rekultywacji, na podstawie bilansu związków azotu i fosforu, oraz wykazanie uruchomienia oligotrofizacji zbiornika jako skutku rekultywacji oraz jej wpływu na zmiany wybranych wskaźników jakości wody w wieloletnim przedziale czasowym. W ostatnim czasie badam czasową i przestrzenną zmienność stężeń specjacyjnych form fosforu w osadach dennych, w powiązaniu ze strukturą granulometryczną, w aspekcie procesu wzbogacania wewnętrznego.

zainteresowania prywatne:

Prywatnie interesuje się literaturą, muzyka poważną, poezją, malarstwem olejnym, fotografią. Przyjemność sprawia mi hodowla pszczół, pomidorów. W wolnych chwilach wędkuję i poluję.

Publikacje

Kontakt

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20