Zakład Magnetyzmu Środowiska i Rekultywacji

Informacje o Zakładzie

Zakład prowadzi badania nad właściwościami technogenicznych cząstek magnetycznych (TMPs) w środowisku i ich rolą w przenoszeniu zanieczyszczeń chemicznych do środowiska glebowego. Badamy możliwości wykorzystania TMPs jako wskaźników zanieczyszczenia środowiska. Prowadzimy badania aktualnych i historycznych zanieczyszczeń gleby w oparciu o metodę magnetometrii glebowej (ISO 21226:2019) jak i klasyczne metody geochemiczne. Zajmujemy się również identyfikacją poziomów antropogenicznych w glebach na obszarach historycznej działalności górniczo-przemysłowej oraz na dawnych zwałowiskach odpadów. Współpracujemy z archeologami przy rozpoznawaniu magnetycznym stanowisk archeologicznych. Zajmujemy się również rekultywacją biologiczną obszarów poprzemysłowych i zdegradowanych działalnością człowieka.

Historia Zakładu Magnetyzmu Środowiska i Rekultywacji

Zespół

Tadeusz Magiera
Kierownik zakładu
prof. dr hab.
+48 32 271 64 81 wew. 202
+48 728 413 216
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Odnośnik do strony ORCID Odnośnik do strony PBN Odnośnik do strony ResearchGate Odnośnik do strony Web of Science Odnośnik do strony Scopus
Michał Bućko
dr
+48 32 271 64 81, wew. 122
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Odnośnik do strony ORCID Odnośnik do strony PBN
Adam Łukasik
dr inż.
+48 32 271 64 81 wew. 206
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Odnośnik do strony ORCID Odnośnik do strony PBN Odnośnik do strony ResearchGate Odnośnik do strony Web of Science Odnośnik do strony Scopus
Marcin Szuszkiewicz
dr
+48 32 271 64 81, wew. 206
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Odnośnik do strony ORCID Odnośnik do strony PBN Odnośnik do strony ResearchGate Odnośnik do strony Web of Science Odnośnik do strony Scopus
Małgorzata Wawer-Liszka
dr
+48 32 271 64 81, wew. 206
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Odnośnik do strony ORCID Odnośnik do strony PBN Odnośnik do strony ResearchGate Odnośnik do strony Scopus
Maria Szuszkiewicz
mgr
+48 32 271 64 81, wew. 201
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Odnośnik do strony ORCID Odnośnik do strony ResearchGate Odnośnik do strony Web of Science Odnośnik do strony Scopus
Magdalena Kaczorowska
tech.
+48 32 271 64 81, wew. 201
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta zakładu

 • Lokalizacja obszarów aktualnych i historycznych zanieczyszczeń gleb wywołanych depozycją pyłów przemysłowo-miejskich.
 • Badania zanieczyszczenia gleb pierwiastkami śladowymi z wykorzystaniem magnetometrii środowiska (wg. procedury ISO 21226:2019)
 • Identyfikacja i lokalizacja poziomów antropogenicznych w glebach na obszarach historycznej działalności górniczo-przemysłowej oraz na dawnych zwałowiskach odpadów.
 • Monitoring biomagnetyczny zanieczyszczeń powietrza na terenach zielonych aglomeracji miejsko-przemysłowych oraz w ciągach komunikacyjnych.
 • Badanie właściwości chemicznych, magnetycznych i biologicznych gleb na obszarach leśnych i w strefie ekotonu.
 • Badania magnetyczne na stanowiskach archeologicznych w celu lokalizacji płytko zalęgających artefaktów.
 • Rekultywacja biologiczna obszarów zdegradowanych antropogeniczną działalnością człowieka.
 • Badania mikroskopowe cząstek antropogenicznych i magnetycznych oraz mikroplastiku.
 • Przebudowa zieleni miejskiej i dostosowanie jej do warunków zmieniającego się klimatu oraz lokalnych źródeł zanieczyszczeń
 • Badanie wskaźników chemicznych i magnetycznych pomocnych w identyfikacji rodzaju spalanej biomasy oraz wpływ warunków środowiska na jakość ekologiczną biomasy.
 • Akumulacja żelaza i jego formy magnetyczne w tkankach roślin rosnących na obszarach silnych anomalii magnetyczno-geochemicznych.
 • Badania nad własnościami magnetycznymi diagnostycznych poziomów glebowych i możliwości wykorzystania wskaźników magnetycznych w taksonomii gleb.

Osiągnięcia Zakładu

 • Opracowanie i standaryzacja metody oceny zanieczyszczenia gleb w oparciu o magnetometrie glebową ISO 21226:2019 „Soil quality - Guideline for the screening of soil polluted with toxic elements using soil magnetometry”.
 • Wykonanie charakterystyki magnetycznej i mineralogicznej technogenicznych cząstek magnetycznych (TMPs) emitowanych do środowiska przez różne gałęzie przemysłu oraz wskazanie parametrów magnetycznych pomocnych w ich identyfikacji.
 • Opracowanie metodyki identyfikacji poziomów antropogenicznych gleb oraz lokalizacji podziemnych składowisk odpadów historycznych w oparciu o zintegrowane wykorzystanie różnych technik geofizycznych (magnetycznych i geoelektrycznych).
 • Opracowanie modelu rozkładu przestrzennego podatności magnetycznej gleb leśnych w strefie podkoronowej różnych gatunków drzew rosnących na obszarach zanieczyszczonych.
 • Wykonanie charakterystycznych profili magnetycznych dla górnych poziomów glebowych różnych typów gleb oraz różnych form użytkowania gleby.
 • Opracowanie metodyki rozdzielania sygnału magnetycznego pochodzącego z procesów naturalnych i antropogenicznych.

 

Projekty

aktualne projekty prowadzone przez Zakład
Projekt Interreg Europa Centralna (PoLaRecCE)
(Polluted Land Reclamation Central Europe) czyli Rekultywacja Zanieczyszczonych Obszarów w Europie Centralnej

Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Magiera

Projekt trwający
Zobacz wszystkie projekty

Współpraca

Publikacje

Kontakt

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20