Zakład Ochrony Powietrza - Zespół Emisji Zanieczyszczeń

Informacje o Zakładzie

Zespół Emisji Zanieczyszczeń jako część Zakładu Ochrony Powietrza funkcjonuje w strukturze obecnego Instytutu od początku jego istnienia. Działalność Zespołu obejmuje w ujęciu ogólnym dwa podstawowe kierunki:

 • badania podstawowe z zakresu emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych w tym prace statutowe, projekty badawcze oraz rozwój kadry naukowej,
 • prace pomiarowe na rzecz przemysłu zarówno dla celów naukowo rozwojowych jak i obszaru regulowanego prawnie.

Zespół Emisji Zanieczyszczeń działa w ramach wdrożonego w Laboratorium IPIŚ PAN systemu zgodnego z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 potwierdzonego Certyfikatem Akredytacji AB 950.

Historia Zakładu Ochrony Powietrza - Zespół Emisji Zanieczyszczeń

Zespół

Krzysztof Klejnowski
Kierownik zakładu
dr inż.
+48 32 271 64 81 wew. 119
+48 728 413 214
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Odnośnik do strony ORCID Odnośnik do strony PBN Odnośnik do strony ResearchGate Odnośnik do strony Web of Science Odnośnik do strony Scopus
Maciej Senik
inż.
+48 32 271 64 81, wew. 216
601 464 426
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sebastian Okoń
+48 32 271 64 81, wew. 216
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ewelina Cieślik
mgr inż.
+48 32 271 64 81, wew. 240
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Odnośnik do strony ORCID Odnośnik do strony PBN Odnośnik do strony Web of Science Odnośnik do strony Scopus
Elżbieta Niedźwiedzka
tech.
+48 32 271 64 81, wew. 240
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Grzegorz Dzik
mgr
+48 32 271 64 81, wew. 210
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tomasz Rachwał
mgr inż.
+48 32 271 64 81, wew. 210
697 026 418
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Odnośnik do strony ORCID Odnośnik do strony PBN Odnośnik do strony Web of Science
Piotr Kowalczyk
mgr inż.
+48 32 271 64 81, ext. 240
+48 601 464 426
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Odnośnik do strony PBN

Oferta zakładu

Zespół Emisji Zanieczyszczeń oferuje współpracę instytucją naukowym oraz szeroko rozumianemu przemysłowi w ramach projektów naukowo badawczych jak i pomiarów w obszarze regulowanym prawnie. W ofercie Zespołu występują między innymi:

 • pomiary emisji zanieczyszczeń gazowych: produktów spalania paliw, związków organicznych i nieorganicznych, lotnych związków organicznych LZO,
 • pomiary równoległe sprawdzające systemy monitoringu spalin (procedura AST zgodnie z PN-EN 14181),
 • pomiary równoległe do kalibracji systemów monitoringu spalin (procedura QAL2 zgodnie z PN-EN 14181),
 • badania skuteczności (sprawności) działania odpylaczy (pomiary odbiorowe cyklonów, filtrów, elektrofiltrów),
 • pomiary skuteczności działania instalacji odsiarczania spalin i instalacji redukujących,
 • badania składu ziarnowego (frakcyjnego między innymi PM10, PM5, PM2,5)
 • pomiary emisji pyłów z wież mokrego gaszenia koksu nieizokinetyczną metodą Mohrhauera
 • prace dodatkowe spoza zakresu akredytacji jak np.: wyznaczanie gęstości bezwzględnej pyłów, frakcjonowanie pyłów, oznaczanie kwasowego punktu rosy i wiele innych dostosowanych do potrzeb zleceniodawcy

Osiągnięcia Zakładu

Prace na rzecz przemysłu prowadzone samodzielnie oraz z partnerami Instytutu:

 • Opracowanie i konsultacja danych pomiarowych emisji gazowych z powierzchni termicznie czynnych hałd odpadów powęglowych zlokalizowanych w rejonie pogranicza polsko-czeskiego, w obszarze oddziaływania programu INTERREG V-A.
 • Opracowanie i demonstracja innowacyjnej dwuetapowej technologii oczyszczania gazu wielkopiecowego spełniającej założenia minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów w postaci szlamów, zwiększenia stopnia ponownego wykorzystania pyłów oraz spełniającej wymagania technologiczne do dalszego energetycznego zagospodarowania gazu
 • Nowy sposób oczyszczania i utylizacji gazów procesowych pochodzących z pieców szybowych w ciągu technologicznym KGHM

Projekty krajowe:

 • Charakterystyka kondensowalnych cząstek stałych uwalnianych w wyniku spalania paliw stałych w kotłach małej mocy - dostosowanie metodyki badania emisji i składu chemicznego cząstek kondensowalnych powstających w spalinach ze spalania paliw stałych w kotłach małej mocy.
 • „Charakterystyka związków organicznych w fazie stałej w spalinach ze spalania paliwa i odpadów komunalnych w domowym kotle CO”, UMO-2013/11/N/ST10/00995,  
 • ”Geochemiczne badania nad występowaniem i pochodzeniem WWA w powietrzu atmosferycznym i gazach odlotowych”, N N523 751840, 
 • „Właściwości pyłu respirabilnego emitowanego z wybranych instalacji”, N207 041 31/1671, 
 • „Charakterystyka emisji pyłowych i gazowych substancji zanieczyszczających przy spalaniu węgla w paleniskach fluidalnych”, 4T10B 065 25. 

Projekty

aktualne projekty prowadzone przez Zakład
Charakterystyka związków organicznych w fazie stałej w spalinach ze spalania paliwa i odpadów komunalnych w domowym kotle CO
Projekt NCN (nr.: 2013/11/N/STI 0/00995)

Kierownik: mgr inż. Ewelina Cieślik

Projekt zakończony
Zobacz wszystkie projekty

Współpraca

Publikacje

Kontakt

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20