Zakład Ochrony Powietrza - Zespół Emisji Zanieczyszczeń

Informacje o Zakładzie

Zespół Emisji Zanieczyszczeń jako część Zakładu Ochrony Powietrza funkcjonuje w strukturze obecnego Instytutu od początku jego istnienia. Działalność Zespołu obejmuje w ujęciu ogólnym dwa podstawowe kierunki:

 • badania podstawowe z zakresu emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych w tym prace statutowe, projekty badawcze oraz rozwój kadry naukowej,
 • prace pomiarowe na rzecz przemysłu zarówno dla celów naukowo rozwojowych jak i obszaru regulowanego prawnie.

Zespół Emisji Zanieczyszczeń działa w ramach wdrożonego w Laboratorium IPIŚ PAN systemu zgodnego z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 potwierdzonego Certyfikatem Akredytacji AB 950.

Historia Zakładu Ochrony Powietrza - Zespół Emisji Zanieczyszczeń

Zespół

Krzysztof Klejnowski
Kierownik zakładu
dr inż.
+48 32 271 64 81 wew. 119
+48 728 413 214
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Odnośnik do strony ORCID Odnośnik do strony PBN Odnośnik do strony ResearchGate Odnośnik do strony Web of Science Odnośnik do strony Scopus
Piotr Kwaśniok
kierownik zespołu mgr inż.
+48 32 271 64 81, wew. 236
+48 601 464 426
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Odnośnik do strony PBN
Tomasz Rachwał
mgr inż.
+48 32 271 64 81, wew. 210
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Odnośnik do strony ORCID Odnośnik do strony PBN Odnośnik do strony Web of Science
Piotr Kowalczyk
mgr inż.
+48 32 271 64 81, wew. 240
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Odnośnik do strony PBN
Ewelina Cieślik
mgr inż.
+48 32 271 64 81, wew. 216
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Odnośnik do strony ORCID Odnośnik do strony PBN Odnośnik do strony Web of Science Odnośnik do strony Scopus
Elżbieta Niedźwiedzka
tech.
+48 32 271 64 81, wew. 240
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Grzegorz Dzik
mgr
+48 32 271 64 81, wew.210
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta zakładu

Zespół Emisji Zanieczyszczeń oferuje współpracę instytucją naukowym oraz szeroko rozumianemu przemysłowi w ramach projektów naukowo badawczych jak i pomiarów w obszarze regulowanym prawnie. W ofercie Zespołu występują między innymi:

 • pomiary emisji zanieczyszczeń gazowych: produktów spalania paliw, związków organicznych i nieorganicznych, lotnych związków organicznych LZO,
 • pomiary równoległe sprawdzające systemy monitoringu spalin (procedura AST zgodnie z PN-EN 14181),
 • pomiary równoległe do kalibracji systemów monitoringu spalin (procedura QAL2 zgodnie z PN-EN 14181),
 • badania skuteczności (sprawności) działania odpylaczy (pomiary odbiorowe cyklonów, filtrów, elektrofiltrów),
 • pomiary skuteczności działania instalacji odsiarczania spalin i instalacji redukujących,
 • badania składu ziarnowego (frakcyjnego między innymi PM10, PM5, PM2,5)
 • pomiary emisji pyłów z wież mokrego gaszenia koksu nieizokinetyczną metodą Mohrhauera
 • prace dodatkowe spoza zakresu akredytacji jak np.: wyznaczanie gęstości bezwzględnej pyłów, frakcjonowanie pyłów, oznaczanie kwasowego punktu rosy i wiele innych dostosowanych do potrzeb zleceniodawcy

Osiągnięcia Zakładu

Prace na rzecz przemysłu prowadzone samodzielnie oraz z partnerami Instytutu:

 • Opracowanie i konsultacja danych pomiarowych emisji gazowych z powierzchni termicznie czynnych hałd odpadów powęglowych zlokalizowanych w rejonie pogranicza polsko-czeskiego, w obszarze oddziaływania programu INTERREG V-A.
 • Opracowanie i demonstracja innowacyjnej dwuetapowej technologii oczyszczania gazu wielkopiecowego spełniającej założenia minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów w postaci szlamów, zwiększenia stopnia ponownego wykorzystania pyłów oraz spełniającej wymagania technologiczne do dalszego energetycznego zagospodarowania gazu
 • Nowy sposób oczyszczania i utylizacji gazów procesowych pochodzących z pieców szybowych w ciągu technologicznym KGHM

Projekty krajowe:

 • Charakterystyka kondensowalnych cząstek stałych uwalnianych w wyniku spalania paliw stałych w kotłach małej mocy - dostosowanie metodyki badania emisji i składu chemicznego cząstek kondensowalnych powstających w spalinach ze spalania paliw stałych w kotłach małej mocy.
 • „Charakterystyka związków organicznych w fazie stałej w spalinach ze spalania paliwa i odpadów komunalnych w domowym kotle CO”, UMO-2013/11/N/ST10/00995,  
 • ”Geochemiczne badania nad występowaniem i pochodzeniem WWA w powietrzu atmosferycznym i gazach odlotowych”, N N523 751840, 
 • „Właściwości pyłu respirabilnego emitowanego z wybranych instalacji”, N207 041 31/1671, 
 • „Charakterystyka emisji pyłowych i gazowych substancji zanieczyszczających przy spalaniu węgla w paleniskach fluidalnych”, 4T10B 065 25. 

Projekty

aktualne projekty prowadzone przez Zakład
Charakterystyka związków organicznych w fazie stałej w spalinach ze spalania paliwa i odpadów komunalnych w domowym kotle CO
Projekt NCN (nr.: 2013/11/N/STI 0/00995)

Kierownik: mgr inż. Ewelina Cieślik

Projekt zakończony
Zobacz wszystkie projekty

Współpraca

Publikacje

Kontakt

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20