Historia Zakładu Ochrony Powietrza - Zespół Emisji Zanieczyszczeń

Problematyka zanieczyszczeń atmosfery była jednym z ważniejszych kierunków badań powołanego do życia w 1961 roku Zakładu Badań Naukowych GOP PAN. W tym okresie pracownicy zakładu opublikowali fundamentalne prace z zakresu ochrony powietrza: 

Zanieczyszczenie atmosfery" autorstwa J. Judy i K. Budzińskiego, w 1961r.,

 • "Zwalczanie zapylenia" autorstwa J. Judy, w 1962r.,
 • "Odpylanie w przemyśle" autorstwa J. Zajączkowskiego, w 1964r.

Od 15.05 1965 r problematyka badawcza dotycząca zanieczyszczeń powietrza prowadzona była w pracowniach:

 • Podstaw Ochrony Atmosfery przed Zanieczyszczeniem w Zabrzu
 • Konimetrii i Mechaniki Aerozoli z siedzibą w Warszawie

W roku 1970 w Zakładzie Ochrony Środowiska Regionów Przemysłowych powstały pracownie:

 • Fizykochemii procesów oczyszczania gazów odlotowych
 • Podstawowych problemów techniki pyłowej
 • Fizykochemii procesów oczyszczania gazów odlotowych
 • Podstawowych problemów techniki pyłowej

Specjalizację IPIŚ PAN w obszarze ochrony powietrza ugruntowała realizacja PW 10.2, którego koordynatorem z dniem 26.01.1976r. został  prof. dr hab. inż. Stefan Jarzębski.

W ramach grupy tematycznej 01: ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem rozpoczęto realizację 20 tematów, z czego 1 dotyczący przyczyn i mechaniki przebiegu elektroerozji w elektrofiltrach energetycznych włączono do Programu Rządowego PR 7.

W tym okresie tematyka badawcza obejmowała następujące zagadnienia:

 • Systemy kontroli i sterowania procesami ochrony powietrza;
 • Zasady programowania wpływu nowych obiektów przemysłowych na jakość powietrza i inne elementy środowiska;
 • Powstawanie zanieczyszczeń w procesach technologicznych oraz opracowanie podstaw technologii o minimalnej emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych;
 • Zjawiska przepływowe w układach wielofazowych, optymalizacja urządzeń odpylających i pomiarowych;
 • Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w tym dwutlenku siarki oraz tlenków azotu;
 • Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zabytki architektury oraz opracowanie metod profilaktycznych.

W ramach PW 10.2 pracownicy zakładu ochrony powietrza realizowali następujące tematy badawcze:

-              mgr. Kazimierz Czak: Opracowanie systemu prawno-ekonomicznego, kompleksowej ustawy o ochronie powietrza atmosferycznego w aglomeracjach miejsko-przemysłowych na podstawie doświadczeń woj. Katowickiego

-              prof. dr hab. inż. Stefan Jarzębski: Opracowanie metod krótko- i długoterminowego prognozowania i oceny jakości powietrza dla celów ostrzegawczych i planistycznych

-              dr Mieczysław Sądelski: Określenie globalnych rozwiązań organizacyjnych w regionach uprzemysłowionych w oparciu p metody optymalizacyjne przy zastosowaniu modeli klimatologicznych i doświadczalną ocenę jakości powietrza.

-              dr inż. Lechosław Jarzębski: Zbadanie przemian fizyko-chemicznych wysoko-dyspersyjnych zanieczyszczeń pyłowych w powietrzu atmosferycznym woj. katowickiego

-              dr inż. Ewa Białas: Opracowanie wytycznych technologicznych ograniczenia emisji zanieczyszczeń z określonych procesów metalurgii żelaza i stali.

-              dr inż. Jan Kapała: Badania nad zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń w procesach odlewnictwa żeliwa,

-              mgr inż. Krzysztof Wilkosz: Wdrożenie metody odsiarczania gazów odlotowych w elektrowni Siersza, Hucie cynku miasteczko Śląskie, KGHM Bolesław.

Kontakt

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20