Zakład Ochrony Powietrza - Zespół Imisji Zanieczyszczeń

Informacje o Zakładzie

Projekty badawcze i utylitarne prowadzone w Zespole Imisji Zanieczyszczeń w Zakładzie Ochrony Powietrza dotyczą własności fizykochemicznych aerozoli emitowanych z procesów przemysłowych, oraz badania w pierwotnych i wtórnych aerozoli w powietrzu atmosferycznym. W zakres tych badań wchodzi również identyfikacja źródeł pochodzenia aerozoli i badanie procesów przemian gazowych prekursorów cząstek stałych.

Badania realizowane są w ramach działalności statutowej oraz projektów indywidualnych, finansowane ze środków NCN.

Obecnie w ramach projektu ACTRIS IMP trwają prace  nad stworzeniem polskiej infrastruktury do badań aerozoli i gazów śladowych (konsorcjum krajowe ACTRIS PL). Wspólnie z IGF PAN i IMGW PIB przystąpiono do tworzenia stacji badawczej w Raciborzu. Zaplecze aparaturowe Zespołu wykorzystywane jest ponadto w pomiarach kampanijnych w związku z oceną tła zanieczyszczeń dla nowych inwestycji czy oceną rozkładu immisji w obszarach konfliktów społecznych, wynikających z zanieczyszczenia atmosfery.

 

Historia Zakładu Ochrony Powietrza - Zespół Imisji Zanieczyszczeń

Zespół

Krzysztof Klejnowski
Kierownik zakładu
dr inż.
+48 32 271 64 81 wew. 119
+48 728 413 214
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Odnośnik do strony ORCID Odnośnik do strony PBN Odnośnik do strony ResearchGate Odnośnik do strony Web of Science Odnośnik do strony Scopus
Kamila Widziewicz-Rzońca
dr inż.
+48 32 271 64 81, wew. 213
+48 664 138 349
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Odnośnik do strony ORCID Odnośnik do strony PBN Odnośnik do strony ResearchGate Odnośnik do strony Web of Science Odnośnik do strony Linkedin Odnośnik do strony Goldenline Odnośnik do strony Scopus
Patrycja Rogula-Kopiec
dr inż.
+48 32 271 64 81, wew. 145
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Odnośnik do strony ORCID Odnośnik do strony PBN Odnośnik do strony ResearchGate Odnośnik do strony Web of Science Odnośnik do strony Scopus
Krzysztof Słaby
mgr
+48 32 271 64 81, wew. 137
+48 728 413 230
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Odnośnik do strony ORCID Odnośnik do strony PBN Odnośnik do strony ResearchGate Odnośnik do strony Web of Science Odnośnik do strony Scopus
Barbara Błaszczak
dr
+48 32 271 64 81, wew. 139
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Odnośnik do strony ORCID Odnośnik do strony PBN Odnośnik do strony Web of Science Odnośnik do strony Scopus
Monika Błaszczak
+48 32 271 64 81, wew. 123
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Barbara Mathews
dr inż.
+48 32 271 64 81, wew. 123
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Odnośnik do strony ORCID Odnośnik do strony PBN Odnośnik do strony ResearchGate Odnośnik do strony Web of Science

Oferta zakładu

W ramach współpracy z otoczeniem gospodarczym Zespół wykonuje badania i ekspertyzy na potrzeby procesów pozyskiwania pozwoleń środowiskowych, na etapie budowy i eksploatacji instalacji oraz oceny emisji niezorganizowanej ze źródeł przemysłowych, komunalnych oraz infrastruktury  drogowej. Pracownicy Zespołu współpracują z samorządami lokalnymi i instytucjami rządowymi w zakresie szeroko rozumianej edukacji ekologicznej oraz wspierania systemów zarządzania jakością powietrza. Zespół posiada infrastrukturę do prowadzenia badań porównawczych mierników referencyjnych oraz kalibracji niskokosztowych mierników PM. Oferujemy wykonywanie kampanii pomiarowych z wykorzystaniem referencyjnych metod monitorowani oraz pomiarów wskaźnikowych.

Osiągnięcia Zakładu

Udział w projektach krajowych i międzynarodowych:

  • Charakterystyka czynników wpływających na poziom stężeń i skład chemiczny wybranych frakcji pyłu zawieszonego w aspekcie środowiskowego ryzyka zdrowotnego mieszkańców aglomeracji miejsko-przemysłowych - COST/87/2006 MNiSzW Projekt badawczy specjalny, 2006-2008,
  • Projekty sieci naukowej Środowisko a zdrowie
  • Aerozole a zagrożenia zdrowia chorobami układu sercowo naczyniowego i oddechowego,
  • Środowiskowe zagrożenia zdrowia dzieci,
  • System informacji o jakości powietrza na obszarze pogranicza Polsko-Czeskiego w rejonie Śląska i Moraw, AIR SILESIA, partner zagraniczny: Republika Czeska (CHMU, ZU, VSB) INTERREG PL CZ, dofinansowywana przez MNiSW jako projekt międzynarodowy współfinansowany proj. w toku 2010-2013.
  • Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczania, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego)” I oś priorytetowa Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 1.3.1., współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zadanie 2), zwanego „Projektem KLIMAT”. Zadanie pt.: „Ocena jakości powietrza w Polsce i ich wpływ na jakość życia” Czas trwania projektu od 22.09.2009r. – do 31.05.2012r.
  • H2020 project  – ACTRIS 2 (European Research Infrastructure for the observation of Aerosol, Clouds and Trace Gases) (konsorcjum krajowe) zakończony2016- 2019, kontynuacja w ramach ACTRIS IMP. Projekt wpisany na eoropejską I krajową mapę drogową kluczowej infrastruktury badawczej.

Projekty

aktualne projekty prowadzone przez Zakład
ACTRIS-2 (Infrastruktura badawcza aerozoli, chmur i gazów śladowych)
ACTRIS-2

Kierownik: Projekt Europejski wspierany przez Program Ramowy Badań i Innowacji Komisji Europejskiej Horyzont 2020 (H2020-INFRAIA-2014-2015)

Projekt zakończony
Mikrobiom powietrza - charakterystyka mikroorganizmów bytujących w pyle zawieszonym w powietrzu obszaru miejskiego i ich wpływ na zdrowie człowieka
2021/41/B/NZ9/03765

Kierownik: dr Anna Philips, Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN we współpracy z dr Barbara Błaszczak, Instytut Inżynierii Środowiska PAN

Projekt trwający
Charakter, pochodzenie i oddziaływania drobnych i ultradrobnych pyłów w powietrzu atmosferycznym i wewnętrznym środowiska miejskiego
2021/43/D/ST10/02176

Kierownik: dr inż. Magdalena Reizer, Politechnika Warszawska we współpracy z dr inż. Krzysztof Klejnowski, Instytut Inżynierii Środowiska PAN

Projekt trwający
Zobacz wszystkie projekty

Współpraca

Publikacje

Kontakt

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20