Zakład Wpływu Zanieczyszczeń Obszarowych Na Środowisko

Informacje o Zakładzie

Jedyny dotąd w Polsce zakład naukowy, przeznaczony do badań oraz opracowania metod zapobiegania i redukcji długoterminowego wpływu na środowisko glebowo-gruntowo-wodne zanieczyszczeń tzw. rozproszonych (nie punktowych), pochodzących z emisji do atmosfery i ich depozycji na dużych obszarach; składowania różnego rodzaju odpadów; rolnictwa; środków transportu itp., w tym zanieczyszczeń historycznych. Prace badawcze Zakładu obejmują m.in.: określenie całkowitej skumulowanej depozycji zanieczyszczeń obszarowych przy użyciu naturalnych archiwów przyrodniczych; biogeochemiczne przemiany odpadów w czasie, wiązanie/uwalnianie i migracja pierwiastków śladowych w odpadach, glebie i gruntach strefy aeracji i saturacji; pobór przez rośliny, wpływ zmian klimatu na te procesy; fitoremediację. Zakład jest zaangażowany w opracowywanie norm na poziomie międzynarodowym (CEN i ISO), oraz współpracę naukową z wieloma krajami.

Historia Zakładu Wpływu Zanieczyszczeń Obszarowych Na Środowisko

Zespół

Irena Twardowska
Kierownik zakładu
prof. dr hab. inż.
+48 32 271 64 81 wew. 133
+48 728 413 215
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Odnośnik do strony ORCID Odnośnik do strony PBN Odnośnik do strony ResearchGate Odnośnik do strony Web of Science Odnośnik do strony Scopus
Ewa Miszczak
dr
+48 32 271 64 81 wew. 110
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Odnośnik do strony ORCID Odnośnik do strony PBN Odnośnik do strony Web of Science Odnośnik do strony Scopus
Halina Mędrek
inż.
+48 32 271 64 81 wew. 217
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sebastian Stefaniak
dr inż.
+48 32 271 64 81, wew. 222
+48 728 413 222
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Odnośnik do strony ORCID Odnośnik do strony PBN Odnośnik do strony ResearchGate Odnośnik do strony Web of Science Odnośnik do strony Linkedin Odnośnik do strony Goldenline Odnośnik do strony Scopus

Oferta zakładu

 • Badania laboratoryjne dotyczące:
  • fizyko-chemicznych właściwości odpadów paleniskowych z elektrowni dla określenia bezpiecznego dla środowiska wykorzystania lub składowania,
  • jakości wód porowych, powierzchniowych i podziemnych oraz gleb i gazu składowiskowego w rejonie składowisk odpadów elektrownianych oraz w zasięgu oddziaływania emisji z elektrowni,
  • zawartości makroskładników i metali śladowych (w tym Hg, As, Ag, V, Sb) w odpadach i odciekach.
 • Projekty sieci monitoringu lokalnego wód i nadzór wykonawczy. Prowadzenie monitoringu gleb oraz wód podziemnych i powierzchniowych oraz gazu składowiskowego, wraz z utworzeniem bazy danych oraz interpretacji wyników.
 • Opracowanie metod i wytycznych do projektów konstrukcji składowisk odpadów przemysłowych, remediacji terenów zanieczyszczonych i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (ciekłych i stałych) z wykorzystaniem materiałów odpadowych jako sorbentów i materiałów izolacyjnych.
 • Optymalizacja i opracowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i komunalnymi.
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wydania pozwolenia wodno-prawnego na pobór wód i odprowadzenie ścieków.
 • Ekspertyzy i projekty w zakresie zastosowania popiołów elektrownianych i innych nieorganicznych i organogenicznych materiałów odpadowych jako barier przepuszczalnych w składowiskach odpadów węgla kamiennego i innych siarczkowych odpadów reaktywnych.
 • Ocena fizyczno-chemicznych właściwości odpadów górnictwa węglowego i innych stałych odpadów przemysłowych pod względem krótko- i długoterminowego oddziaływania na środowisko wraz z wytycznymi w zakresie ekologicznie bezpiecznego wykorzystania i składowania.
 • Oceny odpadów elektrownianych oraz warunków koniecznych do bezpiecznego pod względem ekologicznym ich wykorzystania w podziemiach zamykanych i czynnych kopalń do wypełniania zrobów, budowy tam, profilaktyki przeciwpożarowej i zagrożenia metanowego, redukcji odkształceń powierzchni terenu, uproszczenia systemu wentylacyjnego.

Osiągnięcia Zakładu

 • Opracowanie i standaryzacja metody oceny zanieczyszczenia gleb w oparciu o magnetometrie glebową ISO 21226:2019 „Soil quality - Guideline for the screening of soil polluted with toxic elements using soil magnetometry”.
 • Wykonanie charakterystyki magnetycznej i mineralogicznej technogenicznych cząstek magnetycznych (TMPs) emitowanych do środowiska przez różne gałęzie przemysłu oraz wskazanie parametrów magnetycznych pomocnych w ich identyfikacji.
 • Opracowanie metodyki identyfikacji poziomów antropogenicznych gleb oraz lokalizacji podziemnych składowisk odpadów historycznych w oparciu o zintegrowane wykorzystanie różnych technik geofizycznych (magnetycznych i geoelektrycznych).
 • Opracowanie modelu rozkładu przestrzennego podatności magnetycznej gleb leśnych w strefie podkoronowej różnych gatunków drzew rosnących na obszarach zanieczyszczonych.
 • Wykonanie charakterystycznych profili magnetycznych dla górnych poziomów glebowych różnych typów gleb oraz różnych form użytkowania gleby.
 • Opracowanie metodyki rozdzielania sygnału magnetycznego pochodzącego z procesów naturalnych i antropogenicznych.

Projekty

aktualne projekty prowadzone przez Zakład
Zobacz wszystkie projekty

Współpraca

Publikacje

Kontakt

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20