Publikuj u nas

Czasopismo Naukowe "Archives of Environmental Protection"

ISSN 2083-4772
eISSN 2083-4810

Archiwum Ochrony Środowiska jest najstarszym polskim czasopismem naukowym o zasięgu międzynarodowym, publikującym artykuły z zakresu inżynierii i ochrony środowiska. Kwartalnik wydawany jest przez Instytut Inżynierii Środowiska PAN od 1975 roku. Czasopismo stało się forum wymiany poglądów i idei pomiędzy naukowcami. Na stałe wpisała się w życie naukowe w kraju i za granicą. Kwartalnik publikuje wyniki badań i dociekań naukowych najlepszych specjalistów, stając się tym samym ważnym filarem nauki. Czasopismo ułatwia lepsze zrozumienie zagrożeń środowiskowych dla człowieka i ekosystemów, a także ukazuje metody ich analizy oraz trendy w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań minimalizujących te zagrożenia.

Prawa autorskie do wszelkich artykułów w otwartym dostępie opublikowanych w czasopiśmie Archiwum Ochrony Środowiska wydawanym przez Polską Akademię Nauk przysługują autorowi(-om). Autorzy udzielają Polskiej Akademii Nauk licencji na publikację artykułu i identyfikują się jako pierwotny wydawca. Autorzy przyznają także każdemu użytkownikowi prawo do swobodnego korzystania z artykułu, pod warunkiem zachowania jego integralności i zidentyfikowania jego oryginalnych autorów, szczegółów cytatu i wydawcy. Międzynarodowa licencja publiczna Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) formalizuje te i inne warunki publikowania artykułów.

Zespół redakcyjny Archiwum Ochrony Środowiska realizuje politykę otwartego dostępu publikując materiały w formie tzw. Złotego Otwartego Dostępu oraz zachęca autorów do umieszczania artykułów opublikowanych w czasopiśmie w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy), pod warunkiem podania linku do strony internetowej czasopisma.

Dla artykułów opublikowanych wcześniej przed rokiem 2021 obowiązują zasady odmienne od powyższych. W sumie dostęp do tych artykułów jest wolny od opłat i innych ograniczeń dostępu. O zgodę na wykorzystanie tekstów opublikowanych w tym czasopiśmie można ubiegać się bezpośrednio u Redakcji, pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Czasopismo jest indeksowane przez usługi Clarivate Analytics (Biological Abstract, BIOSIS Previews) i posiada współczynnik IF (czerwiec 2023) na poziomie 1,5.

CiteScore 2022: 2.9

SCImago Journal Rank (SJR) 2022: 0.351

Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2022: 0.485

W kwartalniku publikowane są przede wszystkim oryginalne prace badawcze dotyczące takich zagadnień jak:

 • Ocena jakości powietrza, ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza oraz jego oczyszczanie;
 • Oczyszczanie oraz przeróbka ścieków;
 • Ochrona i remediacja gleb;
 • Hydrologia i ocena jakości wody, oczyszczanie wód;
 • Gospodarka odpadami;
 • Odnawianie ekosystemów, toksykologia i równowaga w środowisku;
 • Przemiany i transport zanieczyszczeń organicznych w środowisku;
 • Przemiany i transport zanieczyszczeń nieorganicznych w środowisku;
 • Techniki pomiarowe stosowane w inżynierii i monitoringu środowiska;
 • Inne zagadnienia wiążące się bezpośrednio z inżynierią i ochroną środowiska.

 

Instrukcje dla autorów "Archives of Environmental Protection"

Zapraszamy autorów do publikacji  w czasopiśmie naukowym Archives of Environmental Protection. 

Wszystkie manuskrypty z załącznikami, należy przesłać za pomocą systemu redakcyjnego do obsługi manuskryptów dostępnego na stronie internetowej: www.editorialsystem.com/aep

 Załączniki: 

 • Instrukcje dla autorów [pobierz]
 • Prawa autorskie [pobierz]
 • Informacja o ilości punktów za publikację w Archives of Environmental Protection [pobierz]
 • Procedura recenzowania artykułów [pobierz]

 

ADRES REDAKCJI:

Archives of Environmental Protection
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska
Polskiej Akademii Nauk
ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
41-819 Zabrze
Polska - POLAND

Tel.: +48 32 271 64 81, fax: +48 32 271 74 70
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Redakcja czasopisma:

 

Redaktor Naczelna

Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences in Zabrze (Poland)
  

Redaktorzy Działowi

Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences in Zabrze (Poland)
Odnośnik do strony ORCID Katarzyna Juda-Rezler
Warsaw University of Technology, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering, Chair of Environment Protection and Management
Odnośnik do strony ORCID Korneliusz Miksch
Silesian University of Technology, Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
 

Sekretarz Redakcji

Jerzy Szdzuj

 

Rada Redakcyjna

Przewodniczący
Odnośnik do strony ORCID Lucjan Pawłowski (Poland)
Lublin University of Technology, Lublin, Poland
Członkowie
Odnośnik do strony ORCID Adamowski Jan Franklin (Canada)
McGill University, Quebec, Canada
Odnośnik do strony ORCID Alonso Rosa M. (Spain)
University of the Basque Country/EHU, Bilbao, Spain
Odnośnik do strony ORCID Kazimierz Banasik (Poland)
Lublin University of Technology, Lublin, Poland
Odnośnik do strony ORCID Van der Bruggen Bart (Belgium)
KU Leuven, 3001 Leuven, The Netherlands
Odnośnik do strony ORCID Czaplicka Marianna  (Poland)
Instytute Of Environmental Engineering PAS, Zabrze, Poland
Odnośnik do strony ORCID Wolfgang Frenzel (Germany)
Technische Universität Berlin, Germany
Odnośnik do strony ORCID Bamwenda Gratian R.(Tanzania)
Odnośnik do strony ORCID Huszar Peter (The Czech Republic)
Uniwersytet Karola w Prague, The Czech Republic
Odnośnik do strony ORCID Andrzej Kulig (Poland)
Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland
Odnośnik do strony ORCID Kabsch-Korbutowicz Malgorzata (Poland)
Technical University Wrocław, Poland
Instytute of Environmental Engineering PAS, Zabrze, Poland
Instytute of Environmental Engineering PAS, Zabrze, Poland
Odnośnik do strony ORCID Misiewicz Paula (United Kingdom)
Adams University: Newport, United Kingdom
Odnośnik do strony ORCID Corral Mosquera Anuska (Spain)
Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela. Spain
Odnośnik do strony ORCID Nahorski Zbigniew (Poland)
Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland
Odnośnik do strony ORCID Nakamura Takashi (Japan)
Kyoto University, Kyoto, Japan
Odnośnik do strony ORCID Oleszek Sylwia (Poland/Japan
Kyoto University, Kyoto, Japan
Odnośnik do strony ORCID Reizer Magdalena (Poland)
Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland
Odnośnik do strony ORCID Rostkowski Pawel (Norway)
Norwegian Institute for Air Research (NILU), Kjeller Norway
Odnośnik do strony ORCID Soldan Premysl (The Czech Republik)
T. G. Masaryk Water Research Institute (TGM WRI), Prague, The Czech Republic
Odnośnik do strony ORCID Surmacz-Górska Joanna (Poland)
Silesian University of Technology: Gliwice, Poland
Odnośnik do strony ORCID Ultra Venecio (Philippines)
Botswana International University of Science and Technology (BIUST), Palapye, Botswana
Odnośnik do strony ORCID Wiatkowski Mirosław (Poland)
Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Wrocław, Poland
Odnośnik do strony ORCID Winnicki Tomasz (Poland)
Karkonoska State Higher School in Jelenia Góra, Jelenia Góra, Poland
Odnośnik do strony ORCID Włodarczyk-Makuła Maria (Poland)
Czestochowa University of Technology, Czestochowa, Poland

Archives of Environmental Protection indeksowane jest w następujących bazach, serwisach i wyszukiwarkach: 

AGRICOLA (National Agricultural Library), Arianta, Baidu, BazTech, BIOSIS Citation Index, CABI, CAS, DOAJ, EBSCO, Engineering Village, GeoRef, Google Scholar, Index Copernicus, Journal Citation Reports™, Journal TOCs, KESLI-NDSL, Naviga, ProQuest, SCOPUS, Reaxys, Ulrich's Periodicals Directory, WorldCat, Web of Science

 

Kontakt

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20