Zakończone

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

Konferencja REG-TRANSEKT 

Cel konferencji

  • Prezentacja innowacyjnych narzędzi i metod pozyskiwania danych środowiskowych do kompleksowej oceny stanu środowiska na obszarach miejskich i poprzemysłowych.
  • Prezentacja nowych rozwiązań naukowych oraz dostępnych na rynku narzędzi do analiz środowiskowych oraz dokonanie analizy potrzeb w dziedzinie lepszego planowania i zarządzania środowiskiem.
  • Określenie głównych kierunków rozwoju badań naukowych stosowanych dla lepszego ich wykorzystania praktycznego dla zintegrowanych ocen środowiskowych i planowania przestrzennego na obszarach miejskich, poprzemysłowych oraz regionach i o dużej dynamice zmian demograficznych.
  • Równolegle do sympozjum organizowana będzie wystawa innowacyjnych narzędzi i systemów pozyskiwania danych o jakości środowiska oraz ich przetwarzania w elektroniczny system zarządzania środowiskiem.
  • Możliwość nawiązywania kontaktów bezpośrednich na linii naukowcy – użytkownicy.

 

Organizatorzy

  • Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polska Akademia Nauk
  • Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytet Opolski
  • Institute for Soil Science and Site Ecology Dresden University of Technology

Termin i miejsce

    • 25-26.09.2008 r. - Głuchołazy.

 

Nasza siedziba