Zakończone

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

Zakład Rekultywacji Terenów Poprzemysłowych,

Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu

zorganizował

Międzynarodowe Sympozjum Naukowe

„Roadside pollution”

Sympozjum było organizowane w ramach projektu:

Characteristics of current roadside pollution under different environmental conditions – fundamentals for the development of a new roadside pollution monitoring concept”

(Nr 676/N-DFG/2010/0)

realizowanego we współpracy z Uniwersytetem w Tybindze (Niemcy)

Sympozjum odbyło się w dniach 8 – 9 października 2013 r. w Pałacu Kawalera w Świerklańcu

W trakcie sympozjum wygłoszono następujące referaty:

Tadeusz Magiera,

Institute of Evironmental Engineering, Polish Academy of Sciences, Zabrze, Poland

“Roadside Pollution Project – concept, aims and initial results”

Gobinda Ojha, Erewin Appel,

Zentrum für Angewandte Geowissenschaften (ZAG), Institut für Geowissenschaften, Universität Tübingen, Germany

“Pathways of roadside contamination - results from pillars and u-channels”

Mariola Jabłońska*, Tadeusz Magiera**, Tomasz Krzykawski*, Marzena Rachwał **

*Department of Geochemistry, Mineralogy and Petrology, Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Sosnowiec, Poland

**Institute of Evironmental Engineering, Polish Academy of Sciences, Zabrze, Poland

“Mineral components of current roadside pollution from experimental monitoring plots”

Tadeusz Szumiata, Katarzyna Brzózka, Bogumił Górka, Michał Gawroński, Małgorzata Gzik-Szumiata, Ryszard Świetlik, Marzena Trojanowska, Monika Strzelecka

Department of Physics, Technical University of Radom, Poland

“Mössbauer analysis of iron speciation in road dusts and fly ashes”

Michał S. Bućko,

Department of Physics, University of Helsinki, Finland

“Application of magnetic, geochemical and micro-morphological methods in environmental studies of urban pollution generated by road traffic”

Małgorzata Wawer,

Institute of Evironmental Engineering, Polish Academy of Sciences, Zabrze, Poland

“Magnetic susceptibility of roadside soils near different kinds of acoustic screens”

Erwin Appel,

Zentrum für Angewandte Geowissenschaften (ZAG) Institut für Geowissenschaften, Universität Tübingen, Germany

“How to compare different settings and setups?”

Elina Aidona*, Nikolaus Kazakis**, Konstantina Mavroidaki *, Kostas Voudouris **

*Department of Geology, The Aristotle University of Thessaloniki (AUTΗ), Thessaloniki,

Greece

**Laboratory of Engineering Geology & Hydrogeology, School of Geology, Aristotle University Thessaloniki, - Greece

“Magnetic susceptibility as a tool for the discrimination of anthropogenic and lithogenic history of topsoils: preliminary results from the broader area of Thessaloniki city”.

Tomasz Ciesielczuk, Katarzyna Kochanowska, Grzegorz Kusza

Department of Land Protection, University of Opole, Opole, Poland

“The impact of sodium chloride (NaCl) on roadside soils in the city of Opole”

Joanna Kowalska, Katarzyna Kińska

Department of Chemistry, Warsaw Uniwersity, Poland,

“Analytical aspects of PGEs determination in the environmental samples”

Beata Krasnodębska-Ostręga, Joanna Pałdyna

Department of Chemistry, Warsaw Uniwersity, Poland,

„Bioindicators as a usufull tool in the environmental study”

Natalia Ospina Alvarez,

Department of Chemistry, Warsaw Uniwersity, Poland

“Algae as indicators of pollution: The case of the benthic algae Rhizoclonium riparium (Chlorophyceae, Cladophorales)”

Wykład spacjalny + prezentacja terenowa

Thomas Simcox

Bartington Instruments Ltd.

„GRAD 601 Using of Single Axis Magnetic Field Gradiometer System in practical environmental studies“

Nasza siedziba