Rekrutacja

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

Rekrutacja do Wspólnej Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2019/2020 – najważniejsze informacje dla kandydatów

  1. W rekrutacji do Wspólnej Szkoły Doktorskiej przewidziano dla kandydatów 100 miejsc na Politechnice Śląskiej oraz 5 miejsc w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, współprowadzących szkołę doktorską. Dodatkowe miejsca w rekrutacji zostaną przewidziane stosownie do liczby określonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w decyzji o przyznaniu Politechnice Śląskiej środków finansowych na udział w III edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”.
  2. Rekrutacja do Wspólnej Szkoły Doktorskiej odbywa się w drodze konkursu na zasadach określonych Uchwałą Nr 39/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej dla kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2019/2020.
  3. Rekrutacja jest prowadzona od 1 lipca 2019 r. zgodnie ze szczegółowym harmonogramem ustalonym przez Rektora.
  4. Tematy prac doktorskich, filtrowane według dyscyplin we Wspólnej Szkole Doktorskiej, są dostępne na stronie https://rekrutacja.polsl.pl/tematy/ Kandydat może wybrać dwa tematy projektów doktorskich, do których chce aplikować.
  5. Po dokonaniu wyboru tematu rozprawy doktorskiej kandydat powinien skontaktować się mailowo z promotorem odpowiedzialnym za ten temat w celu omówienia współpracy oraz uzyskania oświadczenia promotora wymaganego w trakcie rekrutacji.
  6. W uzasadnionych przypadkach, gdy kandydat nie może stawić się osobiście na rozmowę kwalifikacyjną (w szczególności w przypadku kandydatów-cudzoziemców), kandydat może zawnioskować o odbycie rozmowy kwalifikacyjnej poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej i jej rejestrację.

Nasza siedziba