Publikacje naukowe

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

Monografie naukowe, podręczniki akademickie (NT)

 • Wawer M., Szuszkiewicz M., Magiera T., Charakterystyka aktualnych zanieczyszczeń komunikacyjnych wierzchnich warstw gleby stref przydrożnych na Górnym Śląsku, Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013, 637-645.
 • Szuszkiewicz M., Wawer M., Magiera T., Zintegrowane metody magnetyczno- geochemiczne w ocenie zanieczyszczeń glebowych na obszarach przemysłowo-miejskich, Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013, 627-637.
 • Magiera T., Rachwał M., Łukasik A., Soils of urban forests andparks of the Upper Silesia region. [In] Charzyński P., Hulisz P and Bednarek R., Technogenic soils of Poland, Polish Society of Soil Sciences, Toruń 2013, s 301-319.
 • Rachwał M., Strzyszcz Z., Wpływ przemysłu koksochemicznego na podatność magnetyczną gleb oraz zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i metali ciężkich w glebach, Prace i Studia, nr 81, IPIS PAN Zabrze, 2012, s. 112.
 • Strzyszcz Z. Łukasik A., Szuszkiewicz M., Wawer M., Magnetyczne i geochemiczne anomalie gleb w transekcie Bytom - Tarnowskie Góry, przyczyny ich powstania i skutki ekologiczne, Monografia „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych 2010”, IETU, Katowice, 2011, 39-46
 • Strzyszcz Z. Rachwał M., Łukasik A., Wykorzystanie magnetometrii do identyfikacji gleb obszarów objętych wpływem depozycji pyłów przemysłowych, Monografia „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych 2010”, IETU, Katowice, 2011, 46-55.
 • Łukasik A.,Strzyszcz Z. Wawer M., Podatność magnetyczna jako innowacyjna metoda wyznaczania obszarów zanieczyszczonych na skutek imisji przemysłowych na przykładzie parków miejskich GOP. Rola dokonań młodych naukowców a możliwości osiągnięcia sukcesu naukowego i zawodowego pod red. M. Kuczera, wydawnictwo: CREATIVETIME, Kraków, 2011, 76-80.
 • Magiera T. Strzyszcz Z., Jabłońska M., Bzowska G., Characterization of magnetic particulates in urban and industrial dusts [W] Air Pollution XVIII. Transactions on Ecology and the Environment, C.A. Brebbia & J.W.S. Longhurst ed. , Vol. 136,  171-184, WIT Press, (2010).
 • Strzyszcz Z., Rachwał M,: Zastosowanie magnetometrii do monitoringu i oceny ekologicznej gleb na obszarach objętych wpływem emisji przemysłowych. Prace i Studia Vol. 78, IPIŚ PAN, Zabrze 2010, ss. 90
 • Strzyszcz Z., Rachwał M., Kusza G., Łukasik A., Wpływ zanieczyszczeń powietrza na powstanie anomalii magnetycznych i geochemicznych gleb na obszarach parkowo – leśnych GOP. Ochrona Powietrza, red. J. Konieczyński, IPIŚ PAN Zabrze 2010, t. II, 327-338.
 • Gołuchowska B., Strzyszcz Z., Kusza G., Rachwał M., Główne atmosferyczne źródła ferromagnetyków w województwie opolskim i ich ekologiczna ocena. Współczesne osiągnięcia w ochronie powietrza atmosferycznego, red. A. Musialik- Piotrowska, J.D. Rutkowski, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Sekcja Główna Inżynierii Ochrony Środowiska, Wrocław 2010, nr 893, 119-128.
 • Magiera T., Jabłońska M., Strzyszcz Z., Bzowska G.: Technogeniczne cząstki magnetyczne w pyłach atmosferycznych jako nośnik metali ciężkich. W: Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Ozonek J., Pawłowska M. (red), Lublin, vol. 59, 115-126 (2009).
 • Strzyszcz Z., Rachwał M., Janus B., Magiera T.: Magnetometria – innowacyjna metoda identyfikacji obszarów skażonych chemicznie i wymagających rewitalizacji. W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych, Skowronek J. (red.), IETU Katowice, 73-84 (2009).
 • Strzyszcz Z., Magiera T., Łukasik A.: Prewencja i ograniczenie zanieczyszczeń powodowanych przez odpady w przemyśle górniczym. W: Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN Ozonek J., Pawłowska M. (red), Lublin,vol.58, 305-312 (2009).
 • Strzyszcz Z., Hławiczka S.: Wpływ procesów spalania węgla na wzrost technogennej podatności magnetycznej gleb Polski, [w] Ochrona powietrza w teorii i praktyce IPIŚ PAN, Zabrze, 2008, T.2, 275-286.
 • Strzyszcz Z., Kusza G.: Wykorzystanie niektórych wskaźników gleb do oceny wpływu emisji ze źródeł przemysłowych, [w] Ochrona powietrza w teorii i praktyce IPIŚ PAN, Zabrze, 2008, T.2, 287-298.
 • Włodarczyk T., Strzyszcz Z., The role of bacteria in the processes of weathering of carbon wastes. [w] Environmental Engineering, red. L. Pawłowski, M. Dudzińska i A. Pawłowski, Francis & Taylor, Londyn 2007, 453-458.
 • Strzyszcz Z., Rachwał M., Magiera T., Zastosowanie magnetometrii do identyfikacji technogennych anomalii geochemicznych gleb spowodowanych opadem pyłów przemysłowych w Polsce południowej, Ochrona powietrza atmosferycznego. Osiągnięcia w nauce, energetyce i przemyśle, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Sekcja Główna Inżynierii Ochrony Atmosfery, Wrocław 2006, 863, 201-206.
 • Kusza G., Strzyszcz Z., Rezerwaty leśne Opolszczyzny – stan i technogenne zagrożenia, Prace i Studia Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze, Vol. 63, , 2005, s. 156.
 • Strzyszcz Z., Magiera T., Rachwał M., Magnetometr SM 400 jako nowe narzędzie do oceny wielkości depozycji pyłów przemysłowo-miejskich w glebach w oparciu o pomiar podatności magnetycznej w terenie. [W] II Kongres Inżynierii Środowiska Materiały, tom 2. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 33, 623-631. 2005.
 • Strzyszcz Z., Magiera T., Rekultywacja biologiczna niektórych odpadów przemysłu chemicznego, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 33: II Kongres Inżynierii Środowiska, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, Lublin 2005, t. 2, 233-239.
 • Strzyszcz Z, Harabin Z., Rekultywacja i biologiczne zagospodarowywanie odpadów górnictwa węgla kamiennego ze szczególnym uwzględnieniem centralnych zwałowisk., Prace i Studia Prace i Studia, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN Zabrze nr 61, 2004. s. 90.
 • Strzyszcz Z. Ocena przydatności i zasady stosowania różnorodnych odpadów do rekultywacji zwałowisk oraz terenów zdegradowanych działalnością przemysłowąPrace i Studia Prace i Studia, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN Zabrze nr 60 IPIŚ PAN Zabrze, 2004. s. 82.
 • Magiera T., Wykorzystanie magnetometrii do oceny zanieczyszczenia gleb i osadów jeziornych', Prace i Studia, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN Zabrze Vol. 59, 2004. s. 130.
 • Magiera T., Strzyszcz Z., Ferdyn M., Gajda B. and MAGPROX team. Screening of Anthropogenic Dust Pollutions in Topsoil by Using Magnetic Proxies. In: "Environmental Engineering Studies" Edited by Pawlowski et al., Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York 2003, s 399-407.
 • Strzyszcz Z., Magiera T., Zastosowanie magnetometrii do oceny zagrożenia gleb przez imisje przemysłowe. I Kongres Inżynierii Środowiska Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN 2003, vol. 13.
 • Magiera T., Lis J., Nawrocki J., Strzyszcz Z., Podatność Magnetyczna Gleb Polski (Magnetic Susceptibility of Soils in Poland), IPIŚ PAN Zabrze - Warszawa 2002.
 • Heinkele T., Neumann, Rumpel C., Strzyszcz Z., Kögel-Knaber I., Hüttl R.F., Zur Pedogenese pyrit- and kohlehaltiger Kippsubstrate im Lausitzer Braunkohlrevier Rekultivierung von Bergbaufolgelandschaften hrsg. von Reinhard F. Hüttl / Doris Klem / Edwin Weber, Ed. Walter de Gruyter & Co. KG, ss. 25 - 44, (1999).
 • Strzyszcz Z.: Magnetic susceptiblility of soils in the areas influenced by industrial emission.[In] Soil Monitoring , Ed. Schulin R., Desaules A., Birkhauser Verlag Basel, s. 155-269, 1993. cytowań 45

Publikacje recenzowane

 

 • Maciążek E., Zajdel P., Jendrzejewska I., Mendakiewicz M., X-ray Analysis of New Gadolinium Moped CuCr2Se4. Solid State Phenomena, Vol. 203-204, 146-149, 2013.

 

 • Bućko M.S., Mattila O.P., Chrobak A., Ziółkowski G., Johanson B., Čuda J., Filip J., Zbořil R., Pesonen L.J., Leppäranta M., Distribution of magnetic particulates in a roadside snowpack based on magnetic, microstructural and mineralogical analyses. Geophysical Journal International, Blackwell Publishing, 195, 159-175, 2013.

 

 • Dubicka Z., Peryt D., Szuszkiewicz M., Foraminiferal evidence for paleogeographic and paleoenvironmental changes across the Coniacian–Santonian boundary in western Ukraine. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 401, 43–56, 2014.

 

 • Wawer M., Magiera T., Ojha G., Appel E., Bućko M., Kusza G., Characteristics of current roadside pollution using test-monitoring plots. Science of the Total Environment, 505, 795-804, 2015.

 

 • Łukasik A., Szuszkiewicz M., Magiera T., Impact of artifacts on topsoil magnetic susceptibility enhancement in urban parks of the Upper Silesian conurbation datasets. Journal of Soils and Sediments, 15, 1836-46, 2015.

 

 • Szuszkiewicz M., Magiera T., Kapička A., Petrovský E., Grison H., Gołuchowska B., Magnetic characteristics of industrial dust from different sources of emission: A case study of Poland. Journal of Applied Geophysics, 116, 84–92, 2015.

 

 • Magiera T., Parzentny H., Róg L., Chybiorz R., Wawer M., Spatial variation of soil magnetic susceptibility in relation to different emission sources in southern Poland. Geoderma, 255256, 94103, 2015.

 

 • Rachwał M., Magiera T., Wawer M., Coke industry and steel metallurgy as the source of soil contamination by technogenic magnetic particles, heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons. Chemosphere, 139, 2015.

 

 • Zawadzki J., Fabijańczyk P., Magiera T., Rachwał M., Micro-scale spatial correlation of magnetic susceptibility in soil profile in forest located in an industrial area. Geoderma, 249250, 6168, 2015.

 

 • Zawadzki J., Fabijańczyk P., Magiera T., Rachwał M., Geostatistical Microscale Study of Magnetic Susceptibility in Soil Profile and Magnetic Indicators of Potential Soil Pollution. Water Air Soil Pollut, 226:142-49, 2015.

 

 

 

Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej (w nawiasie liczba cytowań, stan na 5 listopad 2013 – baza Scopus)

 • Łukasik A., Rachwał M., Strzyszcz Z., Application of magnetic susceptibility of soils for identification of potential sources of secondary dust emission in urban parks. Soil Science Annual, 63 (4) , 34-40 (2013).
 • Magiera, T., Gołuchowska, B., Jabłońska, M., Technogenic magnetic particles in alkaline dusts from power and cement plants. Water, Air, and Soil Pollution 224 (1) , art. no. 1389 (2013), IF 1.748
 • ·Zawadzki J., Magiera T., Fabiańczyk P., Kusza G.,Geostatistical 3-dimensional integration of measurements of soil magnetic susceptibility. Environmental Monitoring and Assessment184, (5) 3267-3278, (2012). IF 1.592 (cytowań 1)
 • ·Salo H., Bućko M.S., Vaahtovuo E., Limo J., Mäkinen J., Pesonen L.J., Biomonitoring of air pollution in SW Finland by magnetic and chemical measurements of moss bags and lichens. Journal of Geochemical Exploration 115, 69-81. 2012. IF 2.125 (cytowań 7)
 • Magiera T., Strzyszcz Z., Jabłońska M., Rachwał M., Morphological and mineralogical forms of technogenic magnetic particles in industrial dusts. Atmospheric Environments, 45 (25), 4281-42903.226 (cytowań 13)
 • Bućko, M. S., Magiera T., Johanson B., Petrovský E, Pesonen, L.J., Identification of magnetic particulates in road dust accumulated on roadside snow using magnetic, geochemical and micro-morphological analyses, Environmental Pollution. 159 (5):1266-76, (2011). IF
 • Janus, B., Bućko, M. S., Chrobak, A., Wasilewski, J. & Zych, M.: Magnetic characterization of human blood in the atherosclerotic process in coronary arteries, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, vol. 323 issue, 479-485, (2011). IF 1.689 (cytowań 3)
 • Magiera T., Jankowski M., Światoniak M., Rachwał M., Study of forest soils on an area of magnetic and geochemical anomaly in north-eastern Poland.Geoderma, 160,  559–568, (2011). IF 2.461
 • Zawadzki J. Fabijańczyk P., Magiera T., Strzyszcz Z., Study of litter influence on magnetic susceptibility measurements of urban forest topsoils using the MS2D sensor. Environmental Earth Sciences., 61, (2) (2010), 223 – 230, (2010) IF 1.026 (cytowań 2).
 • Bućko M.S., Magiera T., Pesonen, L.J., Janus B., Magnetic, Geochemical, and Microstructural Characteristics of Road Dust on Roadsides with Different Traffic Volumes-Case Study from Finland. Water, Air, and Soil Pollution, 209, (1-4), p 295 - 306. (2010).IF 1.765 (cytowań 18)
 • Łukasik A., Strzyszcz Z.: Technogenic and geogenic magnetic susceptibility of mountain forest soils on example of forest division Kamienna Góra, Archives of Environmental Protection, 2, 87-95 (2009). IF 0,284
 • Zawadzki J., Magiera T., Fabiańczyk P.: Geostatistical evaluation of magnetic indicators of forest soil contamination with heavy metals. Studia Geophysica et Geodaetica., 53, 133-149 (2009).IF 0.770 (cytowań 4)
 • Magiera T., Kapička A., Petrovský E., Strzyszcz Z.,Fialová H. , Rachwał M.: Magnetic anomalies of forest soils in the Upper Silesia-Northern Moravia region. Environmental Pollution, , nr 3, 618-627. (2008) IF 3.426 (cytowań 15)
 • Strzyszcz Z., Rachwał M.: Changes in magnetic susceptibility of forest soils along the west and south border of Poland, Archives of Environmental Protection, 2008, no. 1, 71-79. IF 0,284cytowań 1
 • Strzyszcz Z., Łukasik A.: Zasady stosowania różnorodnych odpadów do rekultywacji biologicznej terenów poprzemysłowych na Śląsku. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Kraków 2008, zeszyt 2/3, 41-49. IF 0,342 (cytowań 1)
 • Magiera T., Strzyszcz Z., Rachwał M., Mapping particulate pollution loads using soil magnetometry in Urban forests in the Upper Silesia Industrial Region, Poland. Forest Ecology and Management, 2007, nr 248, 36-42. IF 1.992 (cytowań 20)
 • Magiera T., Zawadzki J.: Using of high-resolution topsoil magnetic screening for assessment of dust deposition: comparison of forest and arable soil datasets. Environmental Monitoring and Assessment., 2007, nr 125, 19-28.IF 0.885 (cytowań 16).
 • Zawadzki J., Fabijańczyk P., Magiera T.: The influence of forest stand and organic horizon development on soil surface measurement. Polish Journal of Soil Science, 40 (2), 113-124, 2007. (cytowań 4)
 • Strzyszcz Z., Magiera T., Rachwał M., Application of soil magnetometry for identification of technogenic anomaly of trace metals and iron contents: a case study in the Katowice Forest District, Polish Journal of. Environmental Studies, 15 (2a), 176-184, 2006. IF (cytowań 5)
 • Magiera T., Strzyszcz Z., Rachwał M.,Magnetic susceptibility of forest topsoils in mountain regions of southern Poland based on field measurement techniques , Polish Journal of Soil Science, 39 (2), 45-51, (2006). (cytowań 2)
 • Magiera T., Strzyszcz Z, Kapička A., Petrovsky E., Discrimination of lithogenic and anthropogenic influences on topsoil magnetic susceptibility in Central Europe, Geoderma 130, 299-311, (2006). IF 2.124 (cytowań 59)
 • Magiera T., Strzyszcz Z., Kostecki M.: Seasonal changes of magnetic susceptibility in sediments from Lake Zywiec (South Poland), Water, Air and Soil Pollution, , Vol. 141, (1-4) s 55-57.
 • Schibler L., Boyko T., Ferdyn M., Gajda B., Höll S., Jordanova N., Rösler W. and MAGPROX Team, Topsoil Magnetic Susceptibility Mapping: Data Reproductibility and Compatibility, Measurement Strategy. Studia Geophysica et Geodaetica., 46, 43-57, (2002). IF 0.975 (cytowań 43)
 • Magiera T. Strzyszcz Z., Record of industrial pollution in Polish ombrotrophic peat bogs. Physics and Chemistry of the Earth, vol. 26, nr 11-12, p. 859-866, (2001).IF 1.037 (cytowań 19)
 • Magiera T., Strzyszcz Z.,Ferrimagnetic minerals of anthropogenic origin in soils of some Polish national parks.Water, Air and Soil Pollution, , 124 (1/2),37-48, (2000). IF 0.632 (cytowań 42)
 • Strzyszcz Z., Heavy metal contamination in moutain soils of Poland as a result of anthropogenic pressure.Biology Biuletin, vol.26. Nr 6., s.593-605, 1999. Translated from Izwiestiya Akademii Nauk, Seriya biologicheskaya, Nr 6., s. 722-735, (1999). IF 0.251 (cytowań 12)
 • Strzyszcz Z., Magiera T., Heavy metal contamination and magnetic susceptibility in soils of Southern Poland , Physics and Chemistry of the Earth, Vol. 23, Nr 9-10, 1127-1131, (1998).IF 1.037 (cytowań 64)
 • Heller F., Strzyszcz Z., Magiera T., Magnetic record of industrial pollution on forest soils of Upper Silesia (Poland). Journal of Geophysical Researches, vol. 103, nr B8, 17 767 - 17 774, (1998). IF 2.577 (cytowań 89).
 • Strzyszcz Z., Magiera T., Heller F., The Influence Of Industrial Immissions On The Magnetic Susceptibility Of Soils In Upper Silesia, Studia Geophysica et Geodaetica., 40, 276-286.
 • Strzyszcz Z., Recultivation and landscaping in areas after brown-coal mining in Middle-East European Countries, Water, Air and Soil Pollution, , 91: 145-157. (1996) IF 0.629 cytowań 6.

 

 

Pozostałe publikacje

 • Strzyszcz Z., Rachwał M., Technogeniczne zanieczyszczenie gleb parkowo-leśnych w GOP i jego konsekwencje ekologiczne, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Politechnika Lubelska, Lublin, nr 99, tom I, 269-277 (2012).
 • Jabłońska M., Janeczek J., Magiera T., Mineral composition and morphology of magnetic particles in industrial dust, Goldschmidt Conference, 13-18.06. 2010, Knoxville, Tennessee, USA, A450-450.
 • Magiera T., Hada A., Wawer M., Kusza G.: International Symposium on Soil, Sediment and Dust Magnetism SoilSEDUMA, Przegląd Geologiczny, 10, 852-853 (2009).
 • Strzyszcz Z., Kardel K., Łukasik A.: Magnetic susceptibility of organic (Oh) and mineral (Ap, Ah) soil horizons in Saxony and their origin, Berichte der DBG, 290, (2009), http://www.dbges.de/.
 • Magiera T., Zawadzki J., Magnetometria glebowa - nowe narzędzie geofizyczne do oceny zanieczyszczenia gleb. Geofizyka. Biuletyn Informacyjny PBG. Warszawa (2006).
 • Strzyszcz Z., Magiera T., Topsoil magnetic susceptibility enhancement of technogenic origin in Upper and Lower Silesia (Poland) and Saxony (Germany), Annual Report of Polish Academy of Sciences, 86-88, (2006).
 • Strzyszcz Z., Magiera T., Podatność magnetyczna gleb, [w] Stan środowiska w województwie śląskim w 2005 r. Biblioteka Monitoringu Środowiska (2006).
 • Strzyszcz Z., Ferdyn M., Magnetic susceptibility and heavy metal content of soil around the coking plants in Silesia. Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlischen Gesellschaft, Band 107, Heft 1-2, 557-558, (2005).
 • Pälchen W., Strzyszcz Z., Rank G., Magiera T., Die magnetische Suszeptibilität sächsischer Böden und ihre Ursachen, Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlischen Gesellschaft, Band 107, Heft 1-2, 549–500, (2005).
 • Strzyszcz Z., Kusza G., Wybrane właściwości magnetyczne osadów dennych Jeziora Turawskiego, Zasoby wodne Triasu Opolskiego i ekologia Jezior Turawskich. Mat. Konferencyjne, Uniwersytet Wrocławski, NOT Opole, 175-181, (2005).
 • Strzyszcz Z, Kusza G.: Zmienność przestrzenna technogennej podatności magnetycznej gleb leśnych w zależności od depozycji zanieczyszczeń pyłowych, Prace Komisji Naukowych PAN, Zeszyt 29, 159-161, (2005).
 • Strzyszcz Z., Brożek S., Zwydak M., Magiera T.: Podatność magnetyczna niektórych typów leśnych gleb górskich w zależności od depozycji pyłów przemysłowych. Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich. Vol. 25, s. 87-95, (2005).
 • Magiera T., Strzyszcz Z. Soil quality assessment - Screening and monitoringu tools at different scales, Proceedings of International Workshop "Fate Impact of Persistent Pollutants in Agroecosystems" 10-12 March, IUNG Puławy, 2005, s. 38-39.
 • Magiera T., Strzyszcz Z. Possibility of using magnetometry in a European Soil Monitoring system[In] Tübinger Geowissenschaftliche Arbeiten (TGA). Dietrich Halm & Peter Grathwohl (Eds.), C80, 86-90, (2004).
 • Strzyszcz Z., Magiera T., Magnetic Susceptibility of Forest Soil in Poland - Germany Border Area.Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlischen Gesellschaft, Bd. 103, 109-110, (2004).
 • Strzyszcz Z., Bednarek R., Magnetic Susceptibility and Heavy Metal Content in Upper Horizons of Forest Soil in Areas with Low Pollution Influx.. Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlischen Gesellschaft, Bd. 103, 107-108, (2004).
 • Strzyszcz Z. Bezglebowa metoda rekultywacji terenów poprzemysłowych w woj. Śląskim. Osiągnięcia i zagrożenia. Roczniki Gleboznawcze LV no. 2, 405-418, (2004).
 • Zawadzki J., Magiera T., Strzyszcz Z. Analiza korelacji i regresji pomiędzy zawartością metali ciężkich w glebach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, a ich podatnością magnetyczną. Archiwum Ochrony Środowiska (Archives of Environmental Protection), vol. 30, nr 2, 71-82, (2004).
 • Strzyszcz Z., Magiera T., Magnetic Susceptibility of Soils in Poland.Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlischen Gesellschaft, Bd. 102, H. 2, 591-592, (2003).
 • Magiera T., Strzyszcz Z., Using of Magnetic Susceptibility as an Ecological Tracer for Preventive and Sanitative Actions in Soil Protection. Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlischen Gesellschaft, Bd. 102, H. 2, 781-782, (2003).
 • Strzyszcz Z., Magiera T.: Ocena zanieczyszczenia gleb leśnych na podstawie podatności magnetycznej na przykładzie Nadleśnictwa Katowice. Prace Instytutu Badań Leśnictwa 4, 19-30, 2003.
 • Magiera T., Strzyszcz Z., Ferdyn M., Możliwości wykorzystania magnetometrii terenowej w monitoringu regionalnym gleb leśnych na przykładzie Nadleśnictwa Katowice. W: Obieg Pierwiastków w przyrodzie tom. II, B. Gworek i J. Misiak [ed], IOŚ Warszawa (2003).
 • Strzyszcz Z. Czynniki synergetyczne i antagonistyczne różnych odpadów stosowanych w procesach rekultywacji odpadów górnictwa węglowego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi. T. 19. Zeszyt Specjalny. S 51-73. (2003).
 • Strzyszcz Z. Application of mineral fertilizers for reclamation. Archiwum Ochrony Środowiska (Archives of Environmental Protection), vol. 37, nr 4, 25-40, (2003).
 • Ferdyn M., Strzyszcz Z., Magnetic Susceptibility and Heavy Metal Contents in Forest Soils under Variable Dominant Tree Species in Prohonice Park. Archiwum Ochrony Środowiska (Archives of Environmental Protection), vol. 29, nr 43, 71-76, (2003).
 • Strzyszcz Z., Some problems of reclamation of waste heaps of zinc and lead ore exploration in Southern Poland.Zeitschrift für Geologische Wissenschaften., Berlin 31 H2 167-173. (2003).
 • Strzyszcz Z., Geowissenschaftliche Aspekte der bodenlosen Rekultivierung von Sandgrubenrestlöcher und Berghalden in Südpolen - Ein Überblick. Zeitschrift für Geologische Wissenschaften., Berlin 31 H2 129-142. (2003).
 • Magiera T., Strzyszcz Z., Czaplicka M. "Hot spots" on the map of magnetic susceptibility of soils in Poland as potential areas of soil and groundwater contamination.[In] Tübinger Geowissenschaftliche Arbeiten (TGA). Dietrich Halm & Peter Grathwohl (Eds.), C69, 121-126. (2003).
 • Strzyszcz Z., Heinkele T., Ecological Aspects of Remediated Post-mining Areas after Zinc and Lead Exploitation in Southern Poland. Archiwum Ochrony Środowiska (Archives of Environmental Protection), vol. 28, no. 3, s. 113-120, (2002).
 • Ferdyn M., Strzyszcz Z., Zawartość metali ciężkich ciężkich wierzchniej warstwie gruntu i roślinności składowiska żużla hutniczego ZGH "Orzeł Biały" w Piekarach Śląskich.Archiwum Ochrony Środowiska (Archives of Environmental Protection), vol. 28, nr 3, p. 121-131, (2002).
 • Strzyszcz Z., Magiera T., The Leaching Experiment for Study of Chemical Changes in Carboniferous Mining Wastes Stored in Work-out Stowing Sand Pits. [In] Tübinger Geowissenschaftliche Arbeiten (TGA). Dietrich Halm & Peter Grathwohl (Eds.), C61, 199-202. (2002).
 • Strzyszcz Z., Magiera T., Ferdyn M., Gajda B., Monitoring zanieczyszczeń środowiska pochodzenia antropogenicznego na terenie Europy Środkowej przy użyciu metod magnetycznych.Polska Akademia Nauk. Działalność Naukowa - wybrane zagadnienia. 14, 147-148. (2002).
 • Strzyszcz Z., Magiera T., Chemical and mineralogical composition of some ferrimagnetic minerals occuring in industrial dusts and contaminated soils.Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlischen Gesellschaft, Bd. 96, H. 2, 697-698, (2001). cytowań 4
 • Heinkele T., Strzyszcz Z., Hüttl R.F.,Zur Kennzeichnung von Schwefelformen der Kippsubstrate in der Lausitz.Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlischen Gesellschaft, Bd. 96, H. 2, 199-200, (2001). cytowań 4
 • Strzyszcz Z., Magiera T., Pomiary podatności magnetycznej torfowisk wysokich w monitoringu imisji przemysłowych. Archiwum Ochrony Środowiska (Archives of Environmental Protection) vol. 27, nr 2, ss. 141-167, (2001).
 • Magiera T., Strzyszcz Z., Using of field magnetometry in estimation of urban soil degradation. Proceedings of First Internationale Conference on Soils of Urban, Industrial, Traffic and Mining Areas. University of Essen, Germany, July 12-18, vol. 1, s.105-110, (2000).
 • Strzyszcz Z., Magiera T., The main sources of chemical degradation of soil in urban areas. Proceedings of First Internationale Conference on Soils of Urban, Industrial, Traffic and Mining Areas. University of Essen, Germany, July 12-18, (2000).
 • Strzyszcz Z., Magiera T., Podatność magnetyczna niektórych przemysłowych pyłów atmosferycznych atmosferycznych jej znaczenie w monitoringu ekologicznym powierzchni Ziemi.Prace i Studia IPIŚ PAN, 54, 205-215, (2000).
 • Strzyszcz Z., Sources of anthropogenic ferrimagnetic minerals in soils. Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlischen Gesellschaft, Bd. 91, H. 3, 1427-1431, (1999.)
 • Magiera T., Strzyszcz Z., Kapicka A., Petrovsky E., Ferrimagnetic minerals of anthropogenic origin in highland peats in south-western Poland and northern Bohemia. Geologica Carpatica. vol 51. nr 2, (1999).
 • Strzyszcz Z., Heavy metal contamination in moutain soils of Poland as a result of anthropogenic pressure.Biology Biuletin, vol.26. Nr 6., s.593-605, 1999. Translated from Izwiestiya Akademii Nauk, Seriya biologicheskaya, Nr 6., s. 722-735, (1999). cytowań 12
 • Strzyszcz Z., Magiera T., Magnetic susceptibility and lead and zinc concentration in forest topsoil from the border ranges of Poland, Slovakia and Czech Republic. Abstr. XXIII EGS General Assembly, Annales Geophysicae, Part I, Suppl I 16, s. C219. (1998).
 • Magiera T., Strzyszcz Z., Petrovsky E., Kapicka A., Smołka D., Ferrimagnetic minerals and heavy metal distribution within different granulometric fraction of fly ashes.Geologica Carpatica, vol. 49, nr 4 s.238-239, (1998).
 • Strzyszcz Z., Magiera T., Magnetic susceptibility of forest soils in Polish - German border area , Geologica Carpatica, vol. 49, nr 4 s. 241-242, (1998).
 • Magiera T., Strzyszcz Z., The use of magnetic methods to identify anthropogenic ferrimagnetics in soils, Geologica Carpathica, 47 nr 3, 187-189. (1996).
 • Strzyszcz Z, Sulphur deposition to the upper layer of soil dependent on its pH, Archiwum Ochrony Środowiska Archives of Environmental Protection), 3-4. (1996).
 • Strzyszcz Z., Gehalt an Ferromagnetika in der von der Immision der Zementindustrie in der wojewodschaft Opole beeinflussten Boden. (Content of ferromagnetics in soils of Opole region contaminated by cement-industry imission). Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, 76, 1477-1480 (1995). cytowań 5
 • Strzyszcz, Z., Magiera T, Bzowski Z,: Magnetic susceptibility as an indicator of soils contamination in some regions of Poland.Roczniki Gleboznawcze. Warszawa, vol. XLIV s 85-93. (1994). cytowań 12
 • Strzyszcz, Z., Magiera T., Distribution of ferromagnetics in forest soils of some polish and German regions in relation to their origin. Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlischen Gesellschaft, Bd. 72, s. 1309-1312, (1993).
 • Harabin Z., Strzyszcz Z.: Usability of some species of some of trees and shrubbery for forest reclaiming of colliery spoil dumpp. [In] 4 th International Symposium on the Reclamacion, Treatment and Utilization of Coal Mining Wastes. Kraków, Poland, September 6-10, Ed. Skarżyńska K.M., Uniwersity of Agriculture in Kraków, Kraków, Vol. II, s. 901-910, (1993).
 • Strzyszcz Z.:Biologische Rekultivierung der Bergehalden des oberschliesischen Steinkohlebecken. Vermessung Photogrammetrie., Kulturtechnik, nr 4, p.276-279, (1993). cytowań 4
 • Strzyszcz Z.: Ferromagnetism of Soils in Some Polish National Parks. Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlischen Gesellschaft, Band 66, Heft II, s. 1119-1122, (1991). cytowań 15

 

<-- do góry

Nasza siedziba