Zakończone

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

Konferencja naukowo-techniczna pn.: Obwałowania cieków wodnych i pobocza szlaków komunikacyjnych. Problemy przyrodniczo – techniczne

Data i miejsce: 5 - 6 czerwiec 2003, Gliwice.
Organizator: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, Instytut Geologii Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Małopolska Hodowla Roślin HBP Sp. z o.o. - Stacja Hodowli Roślin Nieznanie.

Nasza siedziba