Zakończone

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

III Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska

 

Organizatorzy:

 • Komitet Inżynierii Środowiska PAN
 • Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej
 • Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu
 • przy udziale Wydziałów Inżynierii Środowiska

Termin i miejsce

 • 13-17.09.2009 r. - Lublin

Tematyka

 • Technologia wody i ścieków
 • Gospodarka wodna i zaopatrzenie w wodę
 • Utylizacja odpadów stałych i osadów pościekowych
 • Ochrona atmosfery
 • Energetyka w ochronie środowiska
 • Jakość środowiska wewnętrznego
 • Ogrzewnictwo i wentylacja
 • Remediacja terenów zdegradowanych
 • Metody chemiczne w ochronie środowiska
 • Zrównoważony rozwój

 

Nasza siedziba