Przewody w toku

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

Przewody doktorskie w toku:

 

Doktorant Temat Promotor

Data
wszczęcia
przewodu

 Streszczenie  
 Recenzje  
mgr inż. Katarzyna Nocoń "Nieorganiczne formy specjacyjne chromu i arsenu we frakcjach granulometrycznych miejskiego aerozolu atmosferycznego" dr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska 22.03.2019    

Przewody doktorskie zakończone:

Doktorant Temat Promotor

Data
wszczęcia
przewodu

 Streszczenie 
 Recenzje 
mgr inż. Agnieszka Dzieniszewska „Wykorzystanie biolitów i innych substancji bogatych w materię organiczną do usuwania barwników z wód i ścieków metodami sorpcji” prof. dr hab. inż. Joanna Kyzioł-Komosińska  20.02.2018  Streszczenie Recenzja 1
Recenzja 2
mgr Ewa Miszczak "Wpływ depozycji zanieczyszczeń na zawartość i ruchliwość potencjalnie toksycznych pierwiasyków w torfach i glebach" prof. dr hab. inż. Irena Twardowska  22.03.2019  Streszczenie Recenzja 1
Recenzja 2

Nasza siedziba