Archives of Environmental Protection VOL 26 3/2000

 • Wspomnienie o Bolesławie Smyku - Wiesław Barabasz ... 7
 • Changes in the Concentration of Radon-222 and Its Daughter Products in the Air of the Underground Tourist Route in Walim (Lower Silesia) - Tadeusz Andrzej Przylibski ... 13
 • Sanitation of Wastewater Sludge with Mineral Wastes as Metals Speciation Forms - Czesława Rosik-Dulewska ... 29
 • Możliwości podczyszczania odcieków z wysypisk metodami biologicznymi - Joanna Surmacz-Górska, Korneliusz Miksch, Tatiana Kita ... 43
 • Wybór anionitów do odzysku chromu (VI) z wód popłucznych po chromowaniu - Tadeusz Stefanowicz, Stefania Napieralska-Zagozda, Małgorzata Osińska ... 55
 • Badania hydrobiologiczne zbiornika zaporowego w Przeczycach. Część I. Fizyczno-chemiczne wskaźniki jakości wody - Antoni Deryło, Maciej Kostecki, Piotr Szilman ... 67
 • Badania hydrobiologiczne zbiornika zaporowego w Przeczycach. Część II. Organizmy makrobentosowe w zbiorniku - Antoni Deryło, Lubomir Narloch, Maciej Kostecki, Piotr Szilman ... 89
 • Stosunki termiczno-tlenowe oraz wybrane fizyczno-chemiczne wskaźniki jakości wody zbiornika Nakło-Chechło - Maciej Kostecki, Agata Domurad, Eligiusz Kowalski, Jerzy Kozłowski ... 101
 • Flora spontaniczna szlamów arsenowych w Złotym Stoku - Wojciech Giża ... 137
 • Badanie ceramiki wytworzonej z dodatkiem szlamu pogalwanicznego z procesu ołowiowania - Tadeusz Stefanowicz, Małgorzata Osińska, Stefania Napieralska-Zagozda ... 137
 • Statystyczna analiza pomiarów skażenia wód powierzchniowych - Jerzy Straszko, Marzena Jastrzębska  ... 151

Contact

Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences in Zabrze

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20