Archives of Environmental Protection VOL 28 1/2002

 • Zastosowanie techniki membranowej do wzbogacania biogazu - Barbara Białecka ... 5
 • Adsorpcja kwasu p-nitrotoluenosulfonowego (PNTS) w złożu chitozanowym - Roman Zarzycki, Małgorzata Dorabialska, Witold Sujka, Zofia Modrzejewska ... 21
 • Relationship Between Odour Intensity and Odorant Concentration: Logarithmic or Power Equation - Joanna Kośmider, Bartosz Wyszyński ...29
 • Analiza przestrzennych rozkładów stężeń dwutlenku azotu w powietrzu na terenie Krakowa - Katarzyna Kromka  ... 43
 • Zastosowanie sieci neuronowych w ocenie procesu zatruwania rogaczy fluorem - Zygmunt Machoy, Violetta Dziedziejko, Jerzy Straszko ... 55
 • Identyfikacja rozkładu prawdopodobieństwa reprezentującego wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń wód powierzchniowych - Janina Możejko ... 71
 • Thermal and Oxygenic Characteristic of Rzuno Lake (Kaszuby Lakeland) - Jan Trojanowski, Janusz Bruski ... 81
 • Bakterie z rodzaju Staphylococcus w wodach przybrzeżnych jeziora Wigry - Ewa Korzeniewska ... 97
 • Zanieczyszczenie żywności przez wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne - Patryk Oleszczuk ... 107
 • Badania zawartości metali ciężkich w paliwach komunikacyjnych i ocena krajowej emisji tych zanieczyszczeń do powietrza - Stanisław Hławiczka, Zofia Kowalewska ... 119
 • Ocena jakości powietrza atmosferycznego na terenie miasta Wrocławia w latach 1990-1999 - Jolanta Tracz, Jolanta Prawdzik ... 135

Contact

Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences in Zabrze

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20