Polityka RODO

Z dniem 25 maja 2018r., w IPIŚ PAN weszła w życie Polityka Ochrony Danych Osobowych (Zarządzenie Dyrektora IPIŚ PAN nr 023-8/2018 z dnia 24 maja 2018 r.) - która jest zbiorem dokumentów opisujących zasady ochrony danych osobowych stosowane przez Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk (Administratora danych) w celu spełnienia wymagań Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy kandydatów do pracy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Zabrzu, 41-819, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, możliwy jest pod numerem tel. 728 413 225, lub adresem e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji (w zależności od przekazanej klauzuli zgody)
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
9) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy osoby, które są lub były naszymi pracownikami, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Zabrzu, 41-819, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, możliwy jest pod numerem tel. 728 413 225, lub adresem e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3) celem przetwarzania jest zatrudnianie, pomoc socjalna, zapewnienie komercyjnych świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na publikację wizerunku / na przekazanie danych innym podmiotom
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (monitoring wizyjny, monitoring systemów informatycznych, wewnętrzna identyfikacja wizualna pracowników, stosowanie systemu kontroli dostępu)
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
   - Przychodnia Medycyny Pracy, ZUS, US, GUS, POLON
   - Biura podróży, brokerzy ubezpieczeniowi (na potrzeby podróży służbowych)
   - Zewnętrzne usługi ochrony mienia
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, na podstawie Kodeksu Pracy a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy osoby, z którymi wiąże nas lub wiązała umowa zlecenia, umowa o dzieło oraz z innymi kontrahentami (osobami z bazy CEIDG), że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Zabrzu, 41-819, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, możliwy jest pod numerem tel. 728 413 225, lub adresem e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy osoby, wchodzące na teren Instytutu, tj. teren objęty monitoringiem wizyjnym, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Zabrzu, 41-819, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, możliwy jest pod numerem tel. 728 413 225, lub adresem e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3) monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym
4) zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 26 dni
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
6) osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania
7) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Kontakt

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20