O Instytucie

60 lat doświadczenia w badaniach naukowych i aplikacyjnych

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk jest najstarszą w Polsce placówką naukową prowadząca w sposób kompleksowy badania podstawowe i stosowane dotyczące inżynierii środowiska obejmujące zagadnienia techniczne, przyrodnicze, przestrzenne i prawno – ekonomiczne. Instytut posiada ponad 60 lat doświadczenia w badaniach naukowych i aplikacyjnych. 

Dowiedz się więcej o Instytucie

Kierunki badań Instytutu

infografika
W zakresie ochrony
powietrza

oznaczanie składu fizyko-chemicznego pierwotnych i wtórnych aerozoli dla potrzeb oceny ich oddziaływania na zdrowie i środowisko, określanie wpływu zanieczyszczenia powietrza na zmiany klimatu, oznaczanie ilości i składu zanieczyszczeń emitowanych z instalacji przemysłowych i energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem substancji niebezpiecznych, badania właściwości chemicznych i fizyko-chemicznych substancji emitowanych do powietrza, wyznaczanie wskaźników emisji.

infografika
W zakresie ochrony
wód

metody oczyszczania ścieków i uzdatnianie wód dla celów przemysłowych, badania nad odzyskiem substancji biogennych ze ścieków komunalnych i przemysłowych,
możliwości wykorzystania kopalin (torfy, lignity, iły, bentonity, diatomity) i surowców odpadowych jako ekonomicznych i skutecznych sorbentów metali ciężkich i zanieczyszczeń organicznych w remediacji wód, ścieków oraz gleb.

infografika
W zakresie ochrony
powierzchni ziemi

badania właściwości fizyczno-chemicznych odpadów, w tym określenie wpływu składowisk odpadów na środowisko oraz możliwości unieszkodliwiania i odzysku odpadów z uwzględnieniem robót inżynierskich i rekultywacji, oceny odpadów górnictwa węglowego i innych stałych odpadów przemysłowych pod względem oddziaływania na środowisko wraz z wytycznymi w zakresie ekologicznie bezpiecznego wykorzystania i składowania, zabezpieczenia środowiska przed ujemnym oddziaływaniem odpadów.

Oferta laboratorium

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami analitycznymi naszego laboratorium. Wykonujemy analizy wód, ścieków, gleb i odpadów oraz pomiary stężeń gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza.

Poznaj nasz zakres akredytacji

Usługi rynkowe

Instytut w ramach swojej działalności świadczy usługi rynkowe dla przedsiębiorstw, podmiotów administracji publicznej oraz jednostek samorządowych. Przy współpracy z jednostkami gospodarczymi, biurami projektowymi oraz instytucjami administracji, Instytut realizuje prace badawczo.

Zapoznaj się z pełną ofertą zakładów

Publikuj u nas!

Chcesz opublikować swoją pracę w prestiżowym czasopiśmie naukowym i zdobyć punkty naukowe? Zgłoś się do nas! Prace i Studia to seria monografii naukowych wydawana przez IPIŚ PAN od lutego 1969 roku. 

Instrukcje dla autorów

Aktualności

PoLaRecCE - Nowy projekt w ramach programu INTERREG Europa Środkowa 2021-2027
13 czerwca 2024

W dniu 1 czerwca 2024 w Instytucie rozpoczęła się realizacja projektu PoLaRecCE – New chance for Polluted Lands: Recovery of agricultural soil function by non-food farming and adapted soil management at degraded sites (Nowa szansa dla zanieczyszczonych terenów: Przywrócenie funkcji produkcyjnej gleby poprzez prowadzenie rolnictwa niespożywczego i wypracowanie strategii zarzadzania glebami na terenach zdegradowanych).

Powołanie Dyrektora Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu
16 kwietnia 2024

Z dniem 17 kwietnia 2024 roku na okres czteroletniej kadencji tj. do dnia 16 kwietnia 2028 roku na Dyrektora Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu został powołany Pan dr hab. Piotr Czechowski.

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Chromatografia Jonowa i Techniki Pokrewne 2024”
11 kwietnia 2024

W dniach 9 i 10 kwietnia 2024 roku w Katowicach odbyła się XIV Konferencja Naukowa z cyklu „Chromatografia Jonowa i Techniki Pokrewne”. Jej organizatorem jak zawsze był Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu.

Zobacz wszystkie aktualności

Projekty

aktualne projekty prowadzone przez Instytut
Woda - sprawa wielkiej wagi dla niepewności pomiaru masy aerozolu
PROJEKT NCN KONKURS SONATA-BIS 11 (NR.: 2021/42/E/ST10/00209)

Kierownik: dr inż. Kamila Widziewicz-Rzońca

Projekt trwający
Zobacz wszystkie projekty

Konferencje

informacje o konferencjach naukowych
15-18 października 2024 r. Zakopane
Aktualizacja dnia: 26 stycznia 2024
15-18 października 2024 r. Zakopane
Aktualizacja dnia: 12 czerwca 2024
9-10 kwietnia 2024, Katowice
Aktualizacja dnia: 28 marca 2024
Konferencja zakończona
Więcej informacji o konferencjach

Kontakt

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20