O Instytucie

60 lat doświadczenia w badaniach naukowych i aplikacyjnych

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk jest najstarszą w Polsce placówką naukową prowadząca w sposób kompleksowy badania podstawowe i stosowane dotyczące inżynierii środowiska obejmujące zagadnienia techniczne, przyrodnicze, przestrzenne i prawno – ekonomiczne. Instytut posiada ponad 60 lat doświadczenia w badaniach naukowych i aplikacyjnych. 

Dowiedz się więcej o Instytucie

Kierunki badań Instytutu

infografika
W zakresie ochrony
powietrza

oznaczanie składu fizyko-chemicznego pierwotnych i wtórnych aerozoli dla potrzeb oceny ich oddziaływania na zdrowie i środowisko, określanie wpływu zanieczyszczenia powietrza na zmiany klimatu, oznaczanie ilości i składu zanieczyszczeń emitowanych z instalacji przemysłowych i energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem substancji niebezpiecznych, badania właściwości chemicznych i fizyko-chemicznych substancji emitowanych do powietrza, wyznaczanie wskaźników emisji.

infografika
W zakresie ochrony
wód

metody oczyszczania ścieków i uzdatnianie wód dla celów przemysłowych, badania nad odzyskiem substancji biogennych ze ścieków komunalnych i przemysłowych,
możliwości wykorzystania kopalin (torfy, lignity, iły, bentonity, diatomity) i surowców odpadowych jako ekonomicznych i skutecznych sorbentów metali ciężkich i zanieczyszczeń organicznych w remediacji wód, ścieków oraz gleb.

infografika
W zakresie ochrony
powierzchni ziemi

badania właściwości fizyczno-chemicznych odpadów, w tym określenie wpływu składowisk odpadów na środowisko oraz możliwości unieszkodliwiania i odzysku odpadów z uwzględnieniem robót inżynierskich i rekultywacji, oceny odpadów górnictwa węglowego i innych stałych odpadów przemysłowych pod względem oddziaływania na środowisko wraz z wytycznymi w zakresie ekologicznie bezpiecznego wykorzystania i składowania, zabezpieczenia środowiska przed ujemnym oddziaływaniem odpadów.

Oferta laboratorium

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami analitycznymi naszego laboratorium. Wykonujemy analizy wód, ścieków, gleb i odpadów oraz pomiary stężeń gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza.

Poznaj nasz zakres akredytacji

Usługi rynkowe

Instytut w ramach swojej działalności świadczy usługi rynkowe dla przedsiębiorstw, podmiotów administracji publicznej oraz jednostek samorządowych. Przy współpracy z jednostkami gospodarczymi, biurami projektowymi oraz instytucjami administracji, Instytut realizuje prace badawczo.

Zapoznaj się z pełną ofertą zakładów

Publikuj u nas!

Chcesz opublikować swoją pracę w prestiżowym czasopiśmie naukowym i zdobyć punkty naukowe? Zgłoś się do nas! Prace i Studia to seria monografii naukowych wydawana przez IPIŚ PAN od lutego 1969 roku. 

Instrukcje dla autorów

Aktualności

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu
28 lutego 2024

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2021 r. poz. 45 t.j.), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu.

XIII Konferencja Naukowa OCHRONA POWIETRZA W TEORII I PRAKTYCE
24 stycznia 2024

 

Uprzejmie informujemy, że Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu przy współpracy z ARCTIS POLAND organizuje w Zakopanem w dniach 15 do 18 października 2024 r. XIII Konferencję Naukową OCHRONA POWIETRZA W TEORII I PRAKTYCE.

Nowy projekt badawczy NCN  w ramach konkursu OPUS LAP 24
23 stycznia 2024

 

W dniu 16 stycznia 2024 na spotkaniu inauguracyjnym w miejscowości Izerka na czesko-polskim pograniczu rozpoczęto oficjalnie realizację projektu: polskich i czeskich partnerów projektu naukowego „Pochodzenie minerałów żelaza w glebach o wysokiej przepuszczalności i wyznaczanie horyzontów diagnostycznych gleby za pomocą wskaźników magnetycznych finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) i Czeską Agencję Grantów (GACR)

Zobacz wszystkie aktualności
Stacja monitoringu powietrza GIOŚ

IPIŚ PAN, Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34

03 marca 2024, 22:00
ogólny indeks
jakości powietrza
Bardzo dobry
index
SO2
Bardzo dobry
index
NO2
Bardzo dobry
index
O3
Bardzo dobry
index pyłu
PM10
Bardzo dobry
Zobacz pełne dane pomiarowe

Projekty

aktualne projekty prowadzone przez Instytut
Woda - sprawa wielkiej wagi dla niepewności pomiaru masy aerozolu
PROJEKT NCN KONKURS SONATA-BIS 11 (NR.: 2021/42/E/ST10/00209)

Kierownik: dr inż. Kamila Widziewicz-Rzońca

Projekt trwający
Zobacz wszystkie projekty

Konferencje

informacje o konferencjach naukowych
15-18 października 2024 r. Zakopane
Aktualizacja dnia: 26 stycznia 2024
15-18 października 2024 r. Zakopane
Aktualizacja dnia: 31 stycznia 2024
9-10 kwietnia 2024, Katowice
Aktualizacja dnia: 28 listopada 2023
Więcej informacji o konferencjach

Kontakt

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20