O Instytucie

60 lat doświadczenia w badaniach naukowych i aplikacyjnych

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk jest najstarszą w Polsce placówką naukową prowadząca w sposób kompleksowy badania podstawowe i stosowane dotyczące inżynierii środowiska obejmujące zagadnienia techniczne, przyrodnicze, przestrzenne i prawno – ekonomiczne. Instytut posiada ponad 60 lat doświadczenia w badaniach naukowych i aplikacyjnych. 

Dowiedz się więcej o Instytucie

Kierunki badań Instytutu

infografika
W zakresie ochrony
powietrza

oznaczanie składu fizyko-chemicznego pierwotnych i wtórnych aerozoli dla potrzeb oceny ich oddziaływania na zdrowie i środowisko, określanie wpływu zanieczyszczenia powietrza na zmiany klimatu, oznaczanie ilości i składu zanieczyszczeń emitowanych z instalacji przemysłowych i energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem substancji niebezpiecznych, badania właściwości chemicznych i fizyko-chemicznych substancji emitowanych do powietrza, wyznaczanie wskaźników emisji.

infografika
W zakresie ochrony
wód

metody oczyszczania ścieków i uzdatnianie wód dla celów przemysłowych, badania nad odzyskiem substancji biogennych ze ścieków komunalnych i przemysłowych,
możliwości wykorzystania kopalin (torfy, lignity, iły, bentonity, diatomity) i surowców odpadowych jako ekonomicznych i skutecznych sorbentów metali ciężkich i zanieczyszczeń organicznych w remediacji wód, ścieków oraz gleb.

infografika
W zakresie ochrony
powierzchni ziemi

badania właściwości fizyczno-chemicznych odpadów, w tym określenie wpływu składowisk odpadów na środowisko oraz możliwości unieszkodliwiania i odzysku odpadów z uwzględnieniem robót inżynierskich i rekultywacji, oceny odpadów górnictwa węglowego i innych stałych odpadów przemysłowych pod względem oddziaływania na środowisko wraz z wytycznymi w zakresie ekologicznie bezpiecznego wykorzystania i składowania, zabezpieczenia środowiska przed ujemnym oddziaływaniem odpadów.

Oferta laboratorium

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami analitycznymi naszego laboratorium. Wykonujemy analizy wód, ścieków, gleb i odpadów oraz pomiary stężeń gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza.

Poznaj nasz zakres akredytacji

Usługi rynkowe

Instytut w ramach swojej działalności świadczy usługi rynkowe dla przedsiębiorstw, podmiotów administracji publicznej oraz jednostek samorządowych. Przy współpracy z jednostkami gospodarczymi, biurami projektowymi oraz instytucjami administracji, Instytut realizuje prace badawczo.

Zapoznaj się z pełną ofertą zakładów

Publikuj u nas!

Chcesz opublikować swoją pracę w prestiżowym czasopiśmie naukowym i zdobyć punkty naukowe? Zgłoś się do nas! Prace i Studia to seria monografii naukowych wydawana przez IPIŚ PAN od lutego 1969 roku. 

Instrukcje dla autorów

Aktualności

XIII Polska Konferencja Chromatograficzna
05 lipca 2023

 

W dniach 25-28 czerwca 2023 roku w Katowicach miała miejsce XIII Polska Konferencja Chromatograficzna. To najważniejsze w tym roku wydarzenia w Polsce z zakresu chemii analitycznej zostało ona zorganizowane  pod patronatem Komitetu Chemii Analitycznej PAN przez:

Odwiedziny naukowców z Korei Południowej
30 stycznia 2023

 

27 stycznia 2023 roku IPIŚ PAN odwiedzili Prof. Sang-Ho Nam, który kieruje Plasma Spectroscopy Center w Mokpo National University  oraz Prof. Yonghoon Lee. 

Komunikat Przesa Polskiej Akademii Nauk
09 stycznia 2023

 

Uprzejmie informujemy,  że Zgromadzenie Ogólne PAN w dniu 8 grudnia 2022  r. na 148. sesji wybrało pracownika naszego Instytutu, Prof. dr hab. inż. Czesławę Rosik-Dulewską, czł. rzecz. PAN, na członka Komisji do Spraw Etyki w Nauce na kadencję 2023- 2026.

Zobacz wszystkie aktualności
Stacja monitoringu powietrza GIOŚ

IPIŚ PAN, Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34

23 września 2023, 12:00
ogólny indeks
jakości powietrza
Bardzo dobry
index
SO2
Bardzo dobry
index
NO2
Bardzo dobry
index
O3
Bardzo dobry
index pyłu
PM10
Bardzo dobry
Zobacz pełne dane pomiarowe

Projekty

aktualne projekty prowadzone przez Instytut
Woda - sprawa wielkiej wagi dla niepewności pomiaru masy aerozolu
PROJEKT NCN KONKURS SONATA-BIS 11 (NR.: 2021/42/E/ST10/00209)

Kierownik: dr inż. Kamila Widziewicz-Rzońca

Projekt trwający
Sposób wiązania metali w osadach ściekowych a ryzyko ekologiczne
Projekt NCN (Nr.: 2019/35/D/ST10/02575)

Kierownik: dr inż. Malwina Tytła

Projekt zakończony
Zobacz wszystkie projekty

Konferencje

informacje o konferencjach naukowych
25-28 czerwiec 2023, Katowice
Aktualizacja dnia: 29 listopada 2022
Konferencja zakończona
18-21 października 2022, Zakopane
Aktualizacja dnia: 10 lutego 2023
Konferencja zakończona
7-12 sierpnia 2022, Zabrze
Aktualizacja dnia: 18 marca 2022
Konferencja zakończona
Więcej informacji o konferencjach

Kontakt

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20