Prace i Studia

56
Jacek M. Łączny, Marcin Adamski

Ossolineum, Wrocław 2002, ss. 108

Strona 3 z 3

Kontakt

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20