Prace i Studia

74
Rajmund Michalski

IPIŚ PAN, Zabrze 2008, ss. 136

73
Stanisław Hławiczka

IPIŚ PAN, Zabrze 2008, ss. 158

69
Paweł Licznar, Janusz Łomotowski

IPIŚ PAN, Zabrze 2007, ss. 70

68
67
Mirosław Wiatkowski, Włodzimierz Czamara, Krzysztof Kuczewski

IPIŚ PAN, Zabrze 2006, ss. 122

66
Jan Konieczyński

IPIŚ PAN, Zabrze 2005, ss. 136

65
Maciej Kostecki, Maria Krodkiewska

IPIŚ PAN, Zabrze 2005, ss. 102.ss. 164

63
Grzegorz Kusza, Zygmunt Strzyszcz

IPIŚ PAN, Zabrze 2005, ss. 116

61
56
Jacek M. Łączny, Marcin Adamski

Ossolineum, Wrocław 2002, ss. 108

90
Ewelina Wikarek-Paluch, Czesława Rosik-Dulewska

Zabrze, 2020 ss. 190

Kontakt

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20