aktualności

PoLaRecCE - Nowy projekt w ramach programu INTERREG Europa Środkowa 2021-2027
13 czerwca 2024

W dniu 1 czerwca 2024 w Instytucie rozpoczęła się realizacja projektu PoLaRecCE – New chance for Polluted Lands: Recovery of agricultural soil function by non-food farming and adapted soil management at degraded sites (Nowa szansa dla zanieczyszczonych terenów: Przywrócenie funkcji produkcyjnej gleby poprzez prowadzenie rolnictwa niespożywczego i wypracowanie strategii zarzadzania glebami na terenach zdegradowanych).

Powołanie Dyrektora Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu
16 kwietnia 2024

Z dniem 17 kwietnia 2024 roku na okres czteroletniej kadencji tj. do dnia 16 kwietnia 2028 roku na Dyrektora Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu został powołany Pan dr hab. Piotr Czechowski.

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Chromatografia Jonowa i Techniki Pokrewne 2024”
11 kwietnia 2024

W dniach 9 i 10 kwietnia 2024 roku w Katowicach odbyła się XIV Konferencja Naukowa z cyklu „Chromatografia Jonowa i Techniki Pokrewne”. Jej organizatorem jak zawsze był Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu.

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Chromatografia Jonowa i Techniki Pokrewne 2024”
13 marca 2024

Już 9 i 10 kwietnia 2024 roku w Katowicach odbędzie się XIV Konferencja Naukowa „Chromatografia Jonowa i Techniki Pokrewne 2024” do udziału w której serdecznie zapraszamy. Program konferencji w załączeniu. 

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu
28 lutego 2024

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2021 r. poz. 45 t.j.), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu.

XIII Konferencja Naukowa OCHRONA POWIETRZA W TEORII I PRAKTYCE
24 stycznia 2024

 

Uprzejmie informujemy, że Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu przy współpracy z ARCTIS POLAND organizuje w Zakopanem w dniach 15 do 18 października 2024 r. XIII Konferencję Naukową OCHRONA POWIETRZA W TEORII I PRAKTYCE.

Nowy projekt badawczy NCN  w ramach konkursu OPUS LAP 24
23 stycznia 2024

 

W dniu 16 stycznia 2024 na spotkaniu inauguracyjnym w miejscowości Izerka na czesko-polskim pograniczu rozpoczęto oficjalnie realizację projektu: polskich i czeskich partnerów projektu naukowego „Pochodzenie minerałów żelaza w glebach o wysokiej przepuszczalności i wyznaczanie horyzontów diagnostycznych gleby za pomocą wskaźników magnetycznych finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) i Czeską Agencję Grantów (GACR)

Konkurs na stanowisko dyrektora  Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu
16 stycznia 2024

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2021 r. poz. 45 t.j.), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu.

XIII Polska Konferencja Chromatograficzna
05 lipca 2023

 

W dniach 25-28 czerwca 2023 roku w Katowicach miała miejsce XIII Polska Konferencja Chromatograficzna. To najważniejsze w tym roku wydarzenia w Polsce z zakresu chemii analitycznej zostało ona zorganizowane  pod patronatem Komitetu Chemii Analitycznej PAN przez:

Kontakt

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20